Tomáš Trusina

Vítězný únor na Praze 11

Zdá se, že příběh výpovědi azylovému domu v Praze 11 (viz Protestant 10/08–2/09) nabral po nadějném vychýlení definitivně beznadějný směr. A navíc není ve svém osudu sám.

Kultůra po Liberci

V dešti odtává bohatá sněhová nadílka letošní zimy a březnové tání odplavilo i úzkosti, že první „české“ mistrovství v lyžování skončí trapasy s navážením sněhu odkudkoli, jen aby bylo na čem klouzat k medailím.

Umíme se postarat, ale nemáme kde

Pokračujeme v informacích o „kauze azyláč“ – tedy výpovědi, kterou od Rady MČ Prahy 11 dostalo občanské sdružení Společnou cestou, provozující ve spolupráci s evangelickým sborem na Jižním Městě azylový dům a poradenství (viz Protestant 10/08 a 1/09).

Inzerát na dům, ve kterém zas chceme bydlet

V lednu uhodily mrazy, nezamrzla však aktivita těch, kdo usilují zvrátit rozhodnutí Rady Prahy 11, kterým vypověděla z nájmu Azylový dům pro rodiny s dětmi, provozovaný občanským sdružením Společnou cestou (viz rozhovor a informace v Protestantu 10/08). Jak tedy případ pokračuje?

Palach chtěl lidi vyburcovat, ne rozlítostnit

Rozhovor s Jaroslavem Sukem

Jaroslav Suk byl přímým účastníkem událostí v lednu 1969. Emigroval v roce 1981 a vede nyní překladatelskou agenturu ve Švédsku. Přijel do Prahy na akce k poctě Janu Palachovi a jsme mu vděčni za to, že nám na poslední chvíli před uzávěrkou lednového čísla odpověděl na několik otázek.

Krása a poselství je v příběhu, nikde jinde – II. část

rozhovor s Nico ter Lindenem, nizozemským kazatelem a spisovatelem

V první části (Protestant 10/2009) jsme se soustředili na historii a zásady autorova vykladačského přístupu – exegeze narativních biblických látek podle tzv. amsterodamské školy – a na pozitivní přijetí jeho šestidílného souboru Het verhaal gaat… (Povídá se…)

Divákem Šamhorodského procesu

Otázka, co je to za Boha, když dopouští utrpení nevinných, sklouzává velice často k debatě na téma „bůh“. Jedni ho přistihují v nedokonalosti jeho božské svrchovanosti, neobhajitelnosti jeho úradků, druzí zase vysvětlují, jak to myslel, proč si to může dovolit nebo proč na to má právo, třetí argumentují tím, že to vše vyřešil zástupným utrpením svého Syna na kříži.

Navázal na tradici

Na základě aféry rozpoutané ohledně výroků na adresu homosexuálů, Židů a zejména církví odstoupil koncem března lídr ODS Mirek Topolánek. Aféra jistě nepřevyšuje svým významem jiné podobné události v této republice, v tomto listě si jí všimněme proto, že se tu bezprostředním hybatelem na politické scéně staly výroky o církvi.

Pokračuje azyl i arogance moci

Minulý ročník Protestantu jsme otevírali zprávami o tom, jak vedení Prahy 11 fakticky vystěhovalo na ulici azylové služby, které v sounáležitosti s evangelickým sborem a kostelem na Jižním Městě provozovalo občanské sdružení Společnou cestou. Co prožili aktéři postižení touto zvůlí v následujících dvanácti měsících?

Halíkův člověk v bordelu

V recenzi Halíkovy knížky „Stromu zbývá naděje“ píše Josef Veselý (Protestant č. 3, str. 7): „Halíkův člověk … věří, miluje a doufá od narození tak, jak je. I kdyby zrovna šel do bordelu, doufá a svou naději, že tam najde Boha, neopouští.

Nezadlužíš?

Jedním z letošních předvolebních hitů je – či byla – hrozba růstu českého státního dluhu až kamsi do řeckých rozměrů a konců. Pomiňme v této chvíli, že zdejší státní zadlužení patří v Evropě k těm nižším, a věnujme se doprovodným jevům ekonomicko-morálního imperativu „nezadlužíš!“ On to vlastně není imperativ, nýbrž futurum, ale o té budoucnosti až níže.

Náboženství a kultura – základní vztahy mezi národy

Rozhovor s Mikulášem Vymětalem, účastníkem Druhé světové konference mezináboženského a mezicivilizačního dialogu v makedonském Ohridu 6.–9. 5. 2010

Kubánci jsou stále rukojmím své vlády

Rozhovor s Pavlou Holcovou, vedoucí kubánských projektů Člověka v tísni

Kázání Tomáše Trusiny

Už jsi viděl Abrahama?

Čtení Genesis 22,1–4.9–14

Jan 8,51–58

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“

Nemáme vhled do problémů, jimiž dnes lidé žijí

rozhovor s Jakubem S. Trojanem
emeritním profesorem Evangelické teologické fakulty

O úskalích té krabice

Kdysi jsem prý svou obhajobou buranského Topola vytočil kohosi tak, že roztrhl tento milý plátek vejpůl. Tak pozor, milý čtenáři, teď budu obhajovat Dejva Ráta. Všimnul jsem si ho před lety, jak upozorňuje na zdraví státních financí škodlivou kooperaci farmaceutických byznysmenů (a byznyswomenek) s doktorstvem, když se to ještě neříkalo.

O farizejích, celnících a lidech

Chvála farizejství

Když slyšíme, kde se provalil úplatkový skandál, která parta ohnula zákon, aby vyhovoval určité finanční skupině, mohou se nám na jazyk buď drát nadávky, nebo modlitba farizea ze známého podobenství (Lk 18,11): „Bože, děkuji ti, že nejsem jako oni.“ Nehledám konexe, netuneluju Bl

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Marek 14,27–31 a 16,5–7

Mk 14,27–31

Syndikovat obsah