Tomáš Trusina

Kázání Tomáše Trusiny 2/2008

Text: Marek 11,27–12,12 Čtení Izaiáš 5,1–7

Marek 11,27–12,12

Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší a řekli mu: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal tuto moc, abys to činil?“

Prezidentské scrabble

Předvolební manýry, doprovázející letošní volby prezidenta, připomínají čím dál víc hru zvanou scrabble: Jak z daného počtu hlasů složit, byť za cenu sebedivočejších kombinací, dostatek hlásek, díky nimž tomu našemu kandidátovi zavlaje Pravda vítězí.

Veseliti se budeš ze svobody aneb slavit 17. listopad jako křesťanský svátek?

Věnováno Karlu A. Deurloovi jako pozdrav k udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy (19. 11. 2009)

Dvacáté výročí listopadového převratu jsme po konzultaci se staršovstvem připomněli zvláštními bohoslužbami. Vyrojí se přitom otázky: Nejde o církevní parazitování na společenské náladě? Není to jen pokus oživit dvacet let staré naivní emoce, dnes beznadějně zastaralé?

Ve zpomaleném zrcadle

Na výstavě projekcí Douglase Gordona

Albertov revival?

Minulé číslo Protestanta se nečekaně protnulo s realitou. Otevíral ho rozhovor se squatterským mluvčím Janem Němcem a ke čtenářům se dostávalo v polovině září, kdy sdělovací prostředky informovaly o zásahu policie proti demonstrativnímu obsazení chátrající budovy v Praze na Albertově.

Volby v realitě tajemných mužů

Příslovečná otázka „Volíš Losnu nebo Mažňáka?“ se ve zdejších Stínadlech proměnila spíš v odtajňování tajemných mužů v pozadí: Jestliže Mažňáka jak známo platil Tajemný Em, čí zájmy asi zastupuje Losna a další party? Volíš bémistu Janouška, čezáka Romana, zeleného zubistu Soukopa, top zbrojaře Hávu? A kdo zastupuje uhelné barony? A koho kryje kníže?

Praha 11 jako azyl papalášů

„Církev je ochranným obalem pro duši. Vždycky když se stane něco zlého, vzpomenou si všichni: ano, existuje místo, kde se můžeme shromáždit a povědět si, jak nazí a neochránění se cítíme.“ Tahle slova zazněla v kázání, kterým falcký farář Friedhelm Borggrefe otevíral v r. 2005 evangelický kostel v Praze na Chodově.

Lidem dobré vůle? PKP 6/2009: Překladové varianty Lukáše 2,14

„…et in tera pax hominibus bonae voluntatis,“ hulákávali jsme v intenzivním kurzu latiny, když jsme chtěli na chvíli přerušit vyčerpávající procvičování jazyka vzdělanců. „…a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ vžil se překlad Vulgáty a ozývá se v nesčetných variacích od vánočních přání až po jména nadací.

Kázání Tomáše Trusiny

Dál přece nejdete sami

Text: Matouš 28,16–20

Čtení Ex 3,1–12

Matouš 28,16–20

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim:

Anonymita do demokracie nepatří

Rozhovor s Věrou V. Tydlitátovou

Vítězný únor na Praze 11

Zdá se, že příběh výpovědi azylovému domu v Praze 11 (viz Protestant 10/08–2/09) nabral po nadějném vychýlení definitivně beznadějný směr. A navíc není ve svém osudu sám.

Kultůra po Liberci

V dešti odtává bohatá sněhová nadílka letošní zimy a březnové tání odplavilo i úzkosti, že první „české“ mistrovství v lyžování skončí trapasy s navážením sněhu odkudkoli, jen aby bylo na čem klouzat k medailím.

Umíme se postarat, ale nemáme kde

Pokračujeme v informacích o „kauze azyláč“ – tedy výpovědi, kterou od Rady MČ Prahy 11 dostalo občanské sdružení Společnou cestou, provozující ve spolupráci s evangelickým sborem na Jižním Městě azylový dům a poradenství (viz Protestant 10/08 a 1/09).

Inzerát na dům, ve kterém zas chceme bydlet

V lednu uhodily mrazy, nezamrzla však aktivita těch, kdo usilují zvrátit rozhodnutí Rady Prahy 11, kterým vypověděla z nájmu Azylový dům pro rodiny s dětmi, provozovaný občanským sdružením Společnou cestou (viz rozhovor a informace v Protestantu 10/08). Jak tedy případ pokračuje?

Palach chtěl lidi vyburcovat, ne rozlítostnit

Rozhovor s Jaroslavem Sukem

Jaroslav Suk byl přímým účastníkem událostí v lednu 1969. Emigroval v roce 1981 a vede nyní překladatelskou agenturu ve Švédsku. Přijel do Prahy na akce k poctě Janu Palachovi a jsme mu vděčni za to, že nám na poslední chvíli před uzávěrkou lednového čísla odpověděl na několik otázek.

Krása a poselství je v příběhu, nikde jinde – II. část

rozhovor s Nico ter Lindenem, nizozemským kazatelem a spisovatelem

V první části (Protestant 10/2009) jsme se soustředili na historii a zásady autorova vykladačského přístupu – exegeze narativních biblických látek podle tzv. amsterodamské školy – a na pozitivní přijetí jeho šestidílného souboru Het verhaal gaat… (Povídá se…)

Divákem Šamhorodského procesu

Otázka, co je to za Boha, když dopouští utrpení nevinných, sklouzává velice často k debatě na téma „bůh“. Jedni ho přistihují v nedokonalosti jeho božské svrchovanosti, neobhajitelnosti jeho úradků, druzí zase vysvětlují, jak to myslel, proč si to může dovolit nebo proč na to má právo, třetí argumentují tím, že to vše vyřešil zástupným utrpením svého Syna na kříži.

Navázal na tradici

Na základě aféry rozpoutané ohledně výroků na adresu homosexuálů, Židů a zejména církví odstoupil koncem března lídr ODS Mirek Topolánek. Aféra jistě nepřevyšuje svým významem jiné podobné události v této republice, v tomto listě si jí všimněme proto, že se tu bezprostředním hybatelem na politické scéně staly výroky o církvi.

Pokračuje azyl i arogance moci

Minulý ročník Protestantu jsme otevírali zprávami o tom, jak vedení Prahy 11 fakticky vystěhovalo na ulici azylové služby, které v sounáležitosti s evangelickým sborem a kostelem na Jižním Městě provozovalo občanské sdružení Společnou cestou. Co prožili aktéři postižení touto zvůlí v následujících dvanácti měsících?

Halíkův člověk v bordelu

V recenzi Halíkovy knížky „Stromu zbývá naděje“ píše Josef Veselý (Protestant č. 3, str. 7): „Halíkův člověk … věří, miluje a doufá od narození tak, jak je. I kdyby zrovna šel do bordelu, doufá a svou naději, že tam najde Boha, neopouští.

Syndikovat obsah