Monika Žárská

Švýcarský „Aufbruch“

vychází šestkrát v roce a má podtitul „Ekumenické fórum pro otevřenou církev“. (Slovo „Aufbruch“ znamená odchod, vydání se na cestu, ale také pozdvižení.) Věnuje hodně místa, velkou dvojstránku, čtenářským dopisům. Jsou podnětné, odrážejí společnost, která nebrání sdělování a tříbení názorů. I když ani tady v některých příspěvcích nechybí chlácholivý tón, který jaksi vše a všechny chápe a vyzývá k porozumění, přesto není tak silný jako v našem církevním tisku.

Zaznamenali jsme

První číslo samostatných Literárních novin přineslo provokativní článek Ludvíka Vaculíka „Život za život“, následovaný ve 4. čísle fejetonem „Příprava vražd“. V Národní 9 z 6. února najdeme rozhovor s Jáchymem Topolem, šéfredaktorem Revolver revue, který Vaculíkovy názory ostře kritizuje. Je mravné, aby český intelektuál doporučoval trest smrti? Jak je možno myslet „s pochopením na dobu, kdy se zlodějům usekávaly ruce“, když třeba v Súdánu se za krádež jídla ruce a chodidla skutečně usekávají?

Zaznamenali jsme

LN z 15. února 92 otiskují rozhovor s představeným dominikánského řádu Dominikem Dukou „Církev zklamala“. Bývalý spoluvězeň Václava Havla přiznává slabost církve. „Vidíme, že nejsme tak dobří, tak jedineční a tak výjimeční, jak jsme věřili po listopadu 1989… Dnes poznáváme, kolik uzavřenosti i kolik sobectví přes těch čtyřicet let v nás zůstalo.“ Mons. M. Vlka považuje za dobrého pražského arcibiskupa.

Zaznamenali jsme

V LN z 10. února 92 komentuje I. Šetlík v článku „Trní ekumenického dialogu“ první setkání biskupů z východní a západní Evropy. Záměr svolavatele Jana Pavla II. vytvořit předpoklad pro rozvinutí ekumenického dialogu a hledání jednot při reflexi nad novou Evropou se nenaplnil. Protestantští hosté odjížděli z Říma neuspokojení, neboť prý nebyli bráni seriózně v úvahu a pro ekumenismus nestačí přátelství a zdvořilá gesta. Nejzávažnější byla absence „bratrských delegátů“ největšího partnera – ruské pravoslavné církve. Ač byli pozváni, moskevský patriarcha své zástupce do Říma neposlal.

Hledat – najít, držet – nepustit

O dr. Vendule Neumannové psal poprvé týdeník Respekt v loňském 38. čísle. Později Respekt několikrát inzeroval Koncert pro Vendulu. Výtěžek z koncertu sice nestačil na nákup nového invalidního vozíku (dosavadní byl ukraden), byl to však pozoruhodný večer (LN č. 45) a mnoho lidí si z koncertu odnášelo novou knihu. Jmenuje se „Hledat – najít, držet – nepustit“ a vydalo ji nakladatelství Jan Pixa v Praze.