Milan Balabán

ProScripta 6/2005

Literární příloha tentokrát nabízí dvě recenze. Přílohu jsme jim vyhradili proto, že zejména první svým rozsahem a záběrem překračuje obvyklý formát článků v Protestantu. Nezávislý a kritický přístup autorů snad vyvrátí i podezření, že na následujících stranách EMAN pouze propaguje svou produkci.

Pro homine 2005 / Vykoupení – vyplacení z krajních nouzí

Aktuální slovníček biblických pojmů

Tento pojem chápe hodně lidí, ať v církvi či ve světě, zamlženě, toliko obecně nábožensky. Vy-koupení (hebr. g-'-l, obsahově dost paralelní s p-d-h, popř. i s j-š-'; řec. apolyein a zvl.

PRO HOMINE 2005 / Obrácení: návrat(y) k Bohu i k sobě

Aktuální slovníček biblických pojmů

Známé je slovo „pokání“, je však zavaleno (zaneseno) kontexty i ovzduším, které biblickou myšlenku posouvají, ba přesouvají jinam: do (někdy heroických, jindy masochistických či patologických) církevnicko-obřadních, nebo jen spirituálně-meditačních povodí. Božetěch nesl kříž do Říma, velkolepé, ale co s tím dnes?

Pro homine 2005 / aktuální slovníček biblických pojmů

V letošním ročníku najdete 10 biblických pojmů, které bychom si neměli nechat vymazat z paměti. Nepůjde o vyčerpávající studie, spíš stručně a chutně zacílenou připomínku, co ten který pojem v sobě nese, čím dnes oslovuje, provokuje, oč se ochuzujeme, když ho nedbáme.

Pro homine / Zázraky/divy: Záchranné eventuality Pravdy

České slovo „zázrak“ neznamená to, co je za zrakem, to co je našemu zraku nepřístupné, nýbrž to, co je před zrakem, to co se „zračí“. Výraz „div“ nemá nic společného s díváním, nýbrž s podivem nebo s údivem. Jsou chvíle v životě, kdy se můžeme přesvědčit o tom, o čem bychom byli traumaticky na pochybách. Jako lidé žijeme vírou.

Co je to za těmi dveřmi?

(nad knihou Elišky Vlasákové Jako sen)

Konvalinka

rozmarné kalíšky pro dětské rety
vylily vůni svou doprostřed věty

vypadlo pero ti a mladost snivá
bouřlivě srdcem jde jak Bára divá

kamsi to nese tě až na břeh říčky
poprvé kde sis hrál s dívčími víčky

Milan Balabán (Křik o křestní list)

Strmilovskému kraji

Tobě
kraji malovaný těžkou selskou rukou

tobě
kraji vytesaný drsných prací mukou

tobě
kraji kolébaný ztichlou melodií

tobě
kraji pohroužený v tesknou rapsodii

tobě
kraji vykrojený z srdce velikého

Pro homine 2006 / Synovství (Boží) – respekt, blízkost, spjatost

Aktuální slovníček biblických pojmů

Pro homine 2006 / Poznávat – z nitra k vnějšku, z vnějšku k nitru

Aktuální slovníček biblických pojmů

PRO HOMINE 2006 / Duch jako Boží pohyb a vzruch

Aktuální slovníček biblických pojmů

PLÁČ

někdy jsou celé dny
pláč

plač
česká ráchel
bahnice plodná
že jehňátka ti berou
a transportují
k břitvám

snad
potopa z tvých očí
odnese
divá
ten bodrý jateční spolek
k čertu

snad
v povodni tvých slz
naleznou archu
beránci vzácní

ó
ráchel

Pro homine 2006 / Ckání – posměšný úděs nad Božím bořitelským dílem

Aktuální slovníček biblických pojmů

PRO HOMINE 2006 / Bůh, Boží, bozi

Aktuální slovníček biblických pojmů

PRO HOMINE 2006 / Opustit – zanechat nebo nechat propadnout bezmoci a životnímu ztracení

Aktuální slovníček biblických pojmů

Staročeské „opustiti“ znamená zanedbat, zanechat, přestat pečovat, ale i zpustošit. Naposled uvedený význam naznačuje možný skrytý rozměr opuštění: naprosté zpustošení těla i duše.

Syndikovat obsah