Martin Hrubeš

Antikomunismus, marxismus, solidarita, bible

Brueggemann a marxismus

Dovolím si stručně zareagovat na některé myšlenky W. Brueggemanna z rozhovoru v Pt 8/2018. Na otázku, co znamená prorocké vědomí, odpovídá: … jasně a odvážně identifikovat politickou a ekonomickou praxi, která je v rozporu s Božím záměrem (a proto) … nemá budoucnost. Ekonomická nerovnost a ničení životního prostředí jsou cesty katastrofy. V další části rozhovoru říká, že … stará prorocká zaslíbení se týkají změny (socioekonomického) systému v našem světě. A hned v dalším odstavci: …pojem Božího království znamená nový ekonomický řád, a když Ježíš vyzývá k pokání, protože Boží království je blízko, myslí tím přeorientovat se na novou ekonomiku.

Naše přirozenost jako argument? Protestant Po, 25/06/2012 - 23:21

Rozhovor o tématu homosexuality (viz Pt č. 2, 4, 5, 7, 8) posunuje dál příspěvek Martina Hrubeše: otevírá otázku, jaké konvence panují při prožívání toho, co je či není „normální“. O odpověď jsme požádali opět Jindřicha Halamu a se souhlasem M. Hrubeše ji otiskujeme současně. red.