Martin Hrubeš

K „Milionu chvilek“ na stránkách Protestanta

Jan Rataj (Prot 6/19) mi připomněl, jak jsme v listopadu a prosinci 1989 skandovali „Svobodné volby!“. V tu chvíli to byla meta, která vyvolávala euforii a jejíž dosažení bylo pro mě spojeno s nevratným přechodem od totality k demokracii. Dnes dobře víme, že svobodné volby – díky Bohu za ně! – nejsou nic víc a nic méně než jen jeden z prostředků uskutečňování demokracie.

Antikomunismus, marxismus, solidarita, bible Protestant Po, 21/01/2019 - 18:04

Brueggemann a marxismus

Dovolím si stručně zareagovat na některé myšlenky W. Brueggemanna z rozhovoru v Pt 8/2018. Na otázku, co znamená prorocké vědomí, odpovídá: … jasně a odvážně identifikovat politickou a ekonomickou praxi, která je v rozporu s Božím záměrem (a proto) … nemá budoucnost. Ekonomická nerovnost a ničení životního prostředí jsou cesty katastrofy. V další části rozhovoru říká, že … stará prorocká zaslíbení se týkají změny (socioekonomického) systému v našem světě. A hned v dalším odstavci: …pojem Božího království znamená nový ekonomický řád, a když Ježíš vyzývá k pokání, protože Boží království je blízko, myslí tím přeorientovat se na novou ekonomiku.

Co všechno je neodvolatelně pryč? Protestant Čt, 21/12/2017 - 10:18

K článku L. Ondry Rozbití Nechuštána? (Protestant, č. 10/04)

Pavel Stolař si ví rady, ale stačí to? Protestant St, 26/03/2014 - 14:46

Ve svém textu (Pt 10/2013) jsem vyjádřil znepokojení nad tím, že vyhlídky církve v nové situaci do budoucnosti jsou namalovány do grafů, na jejichž osách figurují jen čas a peníze. Měl jsem dojem, že chybí hlas duchovních z vedení církve.