Jáchym Gondáš

Hypnotizující slova Protestant St, 26/05/2021 - 14:34

Svět se mění před očima. Za poslední dva roky se toho událo tolik, že i ti nejzarytější milovníci klidu a stability museli připustit, že stejné jako dřív už to asi nikdy nebude

Pro homine 2021 / Věčně Protestant St, 26/05/2021 - 12:07

O antickém mysliteli Herakleitovi se díky jedné Platónově zmínce traduje, že je autorem výroku panta rhei, tedy: všechno plyne.