Vlk, osel a liška

Číslo

Lev pozval několik přátel do své­ho smrdutého brlohu. Když se ze­ptal vlka, jak se mu královské sídlo líbí, odpověděl vlk:

„Fuj, tady je ale smrad, králi!“

 A lev vlka přetrhl vejpůl.

Pak se s tou samou otázkou ob­rátil na osla. Ten, vystrašen vraždou vlka, chtěl králi zalichotit a pravil:

„Ó, veličenstvo, překrásně to tu voní!“

Ale lev na něj skočil a roztrhal ho na cucky.

Když se pak zeptal lišky, co ona na to, jaká vůně podle jejího názoru převládá v královských komnatách, liška odpověděla:

„To nemohu posoudit, pane, mám totiž rýmu.“

Poučena chybami těch druhých, nechala si svůj názor pro sebe.

Martin Luther
(překlad Ivana Wernische)