Rozhovor s Tobiášem Frýdlem

Číslo

Co tě vedlo k natočení rozhovorů s faráři o tématu homosexuality?

Dlouhodobě mě mrzí, jakým způsobem se ve veřejném prostoru křesťané k tomuto tématu vyjadřují. Mám pocit, že když z církevních kruhů něco zaznívá, tak jsou to zpravidla slova odmítnutí a nepochopení. Protože jsem se ale naštěstí narodil do rodiny liberálně smýšlejících křesťanů, kteří nejen s touto otázkou nemají nejmenší problém, tak vím, že je v církvi mnoho jiných pohledů na tuto věc.

Někteří lidé mi vyčítají, že projekt, který jsem natočil, je jednostranný. Já k tomu ale přistupuji tak, že můj projekt vnesl pluralitu do jednostranné diskuse.

Proč je pro tebe církev důležitá?

To je dobrá otázka. Je to pro mě přirozená součást života, do které jsem se narodil a ve které žiji, a i když mi v mnoha věcech leze na nervy, tak rodinu si zkrátka člověk nevybírá.

Církve se neustále zmenšují, říkám si, že ovlivňují myšlení čím dál méně lidí. Má vůbec smysl se církevním prostředím zabývat? Není lepší nechat instituční křesťanství prostě jeho osudu?

Kdybych byl ateista, tak řeknu ano, ale protože jsem součástí církve, tak mi její obraz není lhostejný. Tím neříkám, že jsem projekt točil proto, abych vylepšil obraz církve, vůbec ne, spíš jsem chtěl do té diskuse, jejíž jsem součástí, přispět relevantním materiálem. V počátku jsem se ani nezamýšlel, kolik lidí se na to bude koukat a jestli má smysl do něčeho takového investovat čas, energii a peníze. Cítil jsem to prostě jako potřebu něco takového vytvořit – a když můžeš, tak musíš, ne?

Podle současné státní ruské ideologie jsme v úpadku, protože se věnujeme tématům jako homosexualita. Je podle tebe naše civilizace v úpadku?

Podle mě je téměř stoprocentně platné, že co řekne ruská státní ideologie, je lež, z toho by se tedy dalo usoudit, že naše civilizace je v rozkvětu.

Nejsem žádný odborník, abych se pouštěl do rozboru, kam směřuje naše civilizace, ale moc se mi líbila myšlenka, kterou mi při natáčení řekl Filip Sedlák (kněz a teolog naší církve). Bavili jsme se o tom, že mnoho lidí má v tomto tématu obavu, kam až to zajde, kde to skončí, a často je to spojeno právě s obavami z úpadku civilizace atd. A on na to říkal, že by to ale měli být právě křesťané, kteří v takových otázkách budou průkopníci, kteří půjdou do každého rizika i s tím, že to všechno možná špatně skončí. Ježíš přeci do takového rizika šel a jakou cenou za to zaplatil…

Říkám to proto, abych ukázal, že lidé, kteří se bojí „kam až to zajde“, by se měli více zaměřit na současnost – a pokud mezi námi žije skupina lidí, které se z objektivních důvodů žije hůř, tak bychom právě jako křesťané měli dělat všechno proto, aby tomu tak nebylo. Proto jsem si také jako motto svého projektu vybral verš ze Starého zákona z knihy Přísloví 12,25 „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“

Někdy mám pochybnosti nad projektem církve – naše církev evangelická nyní např. slaví 70 let od ordinace žen. Sláva! Už 70 let mohou ženy mluvit v našich shromážděních! Docela za dlouho po Ježíšově revolučním vystoupení!

No tak snad lidem za dalších 70 let v roce 2093 bude toto naše povídání připadat stejně absurdní jako nám povídání o tom, zdali by ženy měly sloužit v církvi. A vsadím se, že se i v té době našli lidé, kteří se obávali, kam až to půjde, kde to skončí… Kam to půjde? Já věřím, že k větší toleranci, pochopení a přijetí.

Jaké je přijetí tvého projektu ve vaší církvi? Máš nějaké ohlasy, případně jaké jsou ohlasy mezi biskupy? Bohužel patriarcha je – jak jsem zachytil – spíše konzervativního názoru…

Z oficiálních struktur jsem žádnou reakci dosud neobdržel. Mluvil jsem se čtyřmi biskupy, z nichž tři byli projektem velmi osloveni a sdíleli ho na stránkách své diecéze. Pátému biskupovi se mi nedaří dovolat a bratra patriarchu jsem vzhledem k jeho dřívějšímu vyjádření raději nekontaktoval. Jinak mi od lidí z různých církví chodí moc milé zprávy, a to jak od řadových věřících, tak i od farářů a farářek. To mě vedlo k tomu, že jsem na webové stránky www.vbarvachduhy.cz přidal seznam dalších představitelů církví, kteří s projektem souzní. Proto kdyby se někdo chtěl do seznamu přidat, budu rád, když mi napíše na vbarvachduhy@gmail.com

Je také otázka, zdali patriarcha svým podpisem pod katolickou výzvu proti homosexuálům zastupuje církev jako celek?

Když se mě ptáš, koho bratr patriarcha zastupuje svým podpisem pod prohlášením 51 představitelů církví, tak mě tedy rozhodně ne. Věřím, že naše církev vyrostla na demokratických základech, a vzhledem k tomu, že diskuse na toto téma právě probíhá, tak nerozumím, proč patriarcha ze své vlastní vůle něco podepisuje titulem hlavy církve. Něco jiného by bylo, kdyby tam byl uveden za svou osobu, to je jeho výsostné právo.

Jmenuji se Tobiáš Frýdl. Jsem synem faráře Církve československé husitské. Mám sedm sourozenců. Studuji druhým rokem produkci na FAMU. Vedle filmové tvorby se také věnuji divadlu, ve kterém zároveň pracuji (Vršovické divadlo MANA).