Hutně a chutně 3/2017

Číslo

Pomník v pražském Parku Maxe van der Stoela, který připomíná 40 let staré setkání tohoto nizozemského diplomata s mluvčím Charty 77 filozofem Janem Patočkou, recenzoval P. Karous (Radio Wave, kultura, 10. 3. 2017):

„Dominik Lang mezi řadu starých kaštanů vložil betonový geometrizovaný 30 metrů dlouhý stín jednoho ze stromů. Zhmotněný stín zůstal viset v čase přesně v 10.30, kdy se diplomat a filozof setkali a zasáhli do českých dějin. Dílo, které je zcela zarovnané s terénem, popírá tradiční vertikalitu pomníku, zároveň mu ponechává jeho monumentálnost, která je ale působivá jen z ptačí perspektivy. Z dálky je výtvarný zásah do parku neviditelný a musí být divákem objeven. Praha konečně získala díky výtvarné soutěží a odvaze zadavatele (nizozemské vyslanectví – pozn. red.) památník, který není konzervativním panákem, ale aktuální uměleckou intervencí. … Při procházce parkem a pozorování dětí, kterým pomník slouží jako platforma pro rafinovanou hru, mi došla jedna věc. Odkaz disentu, který u nás snadno nabývá formy sentimentálního politického kýče, je nutné zprostředkovávat v této nepatetické podobě, aby nastupující generace nevnímala demokracii a svobodu jako něco, co jí bylo naservírováno a o co se již nemusí starat.“