Závažné prohlášení synodu

Číslo

Letošní synod ČCE přijal toto prohlášení:

Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání. V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.

Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu ČCE

V lednu 2015 došlo k útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo. Brzy potom se rozšířil slogan Je suis Charlie (Jsem Charlie). Tehdy jsem se k tomuto sloganu nepřipojil. Nemyslím si, že je správné posmívat se víře druhého člověka. Nevidím nic krásného, když křesťané zesměšňují židy, protestanti katolíky nebo jak psal Alois Jirásek v Temnu, když tajní evangelíci v první polovině osmnáctého století museli potupit symbol své víry, kalich. Spíše se mohu ztotožnit s heslem Je suis Ahmed (Jsem Ahmed), jež pochází od muslimského spisovatele Dyaba Abou Jahjaha. Připomíná policistu muslimského vyznání Ahmeda Merabeta, který zahynul, když bránil právo časopisu Charlie Hebdo vysmívat se jeho víře a kultuře. Nyní došlo k něčemu podobnému u nás v Česku. Míra násilí je nesrovnatelně jiná, ale princip podobný. Násilím tzv. slušných lidí bylo znemožněno divadelní představení Naše násilí a vaše násilí. O pozadí divadelní hry a autorovi Oliveru Frljićovi kolují různé legendy, například, že se jedná o krajně levicového marxistu. Ve skutečnosti vystudoval v Záhřebu teologii a filosofii na Filozoficko-teologickém institutu Tovaryšstva Ježíšova. Frljić ve hře upozorňuje na násilí, kterého se na muslimských ženách dopouštěli lidé, kteří se také hlásí ke křesťanství a křesťanským hodnotám, i na to že tady v Čechách nejsme osvobozeni od nacionalismu: Místo člověka (humanity) porodí žena českou vlajku (nacionalismus). Jedná se o podobné podobenství jako ve filmu Jana Švankmajera Konec stalinismu v Čechách, v němž se rodili malí červenomodrobíle natření Stalinové. V devadesátých letech to nikomu nevadilo. Současným „ochráncům“ křesťanských hodnot zase zřejmě nevadí takové zákony jako maďarský „Stop Soros“, který trestá podporu nelegální migrace a míří hlavně proti nevládním organizacím, které zajišťují pomoc migrantům bez práva na azyl. Po přijetí zákona může být trestán každý, kdo podá běženci vodu nebo sveze stopaře (není to náhodou migrant?). Parlament ovládaný vládní stranou Fidesz schválil i ústavní dodatek bránící příslušníkům „cizích populací“ usadit se v Maďarsku. Pro jistotu by měl maďarský parlament přijmout zákon o nové bibli, kde by chybělo Lukášovo evangelium nebo alespoň desátá kapitola o milosrdném Samaritánovi.

Je otázkou proč hra Naše násilí a vaše násilí způsobila takový poprask v nejateističtější zemi v Evropě a proč se v Maďarsku stal právní normou zákon, který fakticky útočí na základy křesťanství.