Nadace Divoké husy 7/2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

V první polovině září poletí Divoké husy do Pardubického kraje podpořit sdružení NO PASIVO o. s. Toto občanské sdružení od roku 2007 pomáhá handicapovaným spoluobčanům ve svém okolí pořádáním hudebního benefičního festivalu Hudba pomáhá. Z výtěžku festivalu pořídí vždy speciální pomůcky pro postižené, kteří si je nemohou pořídit sami. Cílem sdružení je zejména aktivně působit v oblasti kultury, prevence sociálně-patologických jevů, ekologie, a to především pořádáním tématicky zaměřených aktivit. Pravidelně organizuje množství kulturních akcí pro nejširší veřejnost.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 1. do 14. září 2012 přispět do veřejné sbírky na mobilní zvedák Sabina pro klienty Denního centra Berenika pro mentálně a tělesně postižené.

V druhé polovině září Divoké husy poletí do Jihomoravského kraje podpořit Diakonii ČCE – středisko BETLÉM. To poskytuje od roku 1990 komplexní sociální služby lidem s těžkým zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány v malých domovech s nízkou kapacitou, vysoce individuálním přístupem a v atmosféře, která se maximálně blíží prostředí větší rodiny. Vedle služeb pro dospělé osoby a odlehčovací služby pro seniory byl v roce 1992 zahájen i provoz stacionáře pro děti s těžkým mentálním postižením. V neposlední řadě poskytuje středisko též pomoc několika matkám pěstounkám pečujícím o postižené děti.

Od 1. do 14. září můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky na zakoupení a instalaci oken do pokojů mentálně postižených dětí v Domově Narnie.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 375 pro občanské sdružení NO PASIVO a 376 pro Diakonii ČCE – středisko BETLÉM, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.