7/2012

Doopravdy se setkávat je náročný úkol

rozhovor s Filipem Kombercem, literárním kritikem a autorem literární studie o Petru P. Paynovi

Bůh tance

Možná jste se teď trochu lekli. Bůh tance? A co bůh zpěvu a co bůh vaření? Ne, nechci tady rozvíjet novou polyteistickou teorii. Věřím v Boha našeho jediného, ale zároveň cítím, že je při nás v každé naší činnosti a neomezuji jeho přítomnost a působení na neděli a shromáždění v kostele.

Antiklerikalismus zraněných

Poměrně často se – jako pravděpodobně každý – setkávám s lidmi, kteří se k náboženství vůbec a křesťanství zvláště staví buď s velkou nedůvěrou nebo vyloženě odmítavě. Příčiny jsou samozřejmě různé. Patří k nim positivistická klišé o tom, že věřit v Boha je špatné, protože to není racionální.

Filozof o současné společnosti

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann ve své knize Univerzum věcí, K estetice každodennosti (Vídeň 2010, Praha 2012), předkládá dvanáct různých esejů, které vzešly z jeho přednášek a textů z let 1996 až 2010. V předmluvě chválí luxus myšlení, blízký ovšem životu.

Až bude stát

S umanutostí hodnou lepší věci prosazuje jeden z mnoha popřevratových spolků pro obnovu vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. „Zde stál a bude stát mariánský sloup,“ avizovali před lety jeho aktivisté prostřednictvím staroměstské dlažby.

Teď přichází zákon

Pražské Švandovo divadlo přišlo v uplynulé sezóně s velmi zajímavým projektem, který do jejich repertoáru přivedl hned tři hry na biblické téma. Tyto hry se budou uvádět pravidelně ve Studiu celou nadcházející sezónu.

Být člověkem je Zázrak

Ani v 21. století není na škodu zapnout si rádio. Kromě zajímavého zpravodajství a tématických pořadů totiž můžete narazit na jeden čistě rozhlasový umělecký žánr – rozhlasovou hru. Především Český rozhlas 3 Vltava nabízí velké množství mluveného slova, od čtení literární klasiky přes cykly věnované slavným autorům až po premiéry současných her.

Křesťané proti zákonu o církevním majetku

V souvislosti s debatami o navrácení církevního majetku vzniklo také následující prohlášení.

Pro homine 2012 / Kniha Přísloví a ideál spravedlnosti

Starozákonní kniha Přísloví, jejíž hebrejský název mešálím znamená doslova „připodobnění“, „příměry“, je ukázkovou sbírkou moudrých rčení a aforismů.

Hutně a chutně 7/2012

„Lákalo by mě také, že by se obnovil důležitý symbol: Mariánský sloup a Husův pomník by zase stály vedle sebe jako tehdy mezi léty 1915 a 1918. Tenkrát byly varováním, hmatatelným dokladem, že v této zemi je už déle než půl tisíciletí domovem dvojí víra. V pohnutých dějinách se ukázalo, že ani jednu z nich nelze vykořenit.

Poslední

Každá báseň
je trochu závrať

každý polibek
trochu sen

každá večeře
trochu poslední

Co pochopit?
Čemu dostát?

Po dnech dni

Milan Ohnisko (Nechráněný styk, 2012)

Nadace Divoké husy 7/2012

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Jak obracet trauma v umění prevence

informace o konferenci: TRAUMA – SEN – VĚDOMÍ: TRAUMATIZOVANÉ SKUPINY – HOJENÍ – IDENTITA

Syndikovat obsah