9/2019

Toronto: Svědomí proti násilí

Parafráze názvu románu Stefana Zweiga mne napadla při srovnání dvou filmů promítaných na Torontském mezinárodním filmovém festivalu. Ten první, o svědomí, je Skrytý život (A Hidden Life) amerického režiséra Terrence Malicka, ten druhý Nabarvené ptáče (The Painted Bird) plný násilí od českého režiséra Václava Marhoula.

Pro homine 2019 / Zpětně

Minimálně od devatenáctého století je možné v teologii pozorovat rostoucí zájem o motiv času. Z dob studia si dobře pamatuji, jak často byla připomínána a opakována teze, že právě v Písmu se poprvé objevuje a prosazuje nové – lineární – pojetí času, který se už netočí v nekončících kruzích odměřovaných přírodními cykly, ale cílevědomě směřuje od počátku až k pointě svého naplnění. Něco pravdy na této tezi nepochybně je.

Hutně a chutně 9/2019

Až se bude připomínat Národní třída 17. 11. 1989, přečtěme si z textu Marie Vatutinové, jak to v současnosti probíhá v Rusku:

Vyšetřovatel posadil Vovu před sebe, mě od nich dále, ani se nám nepodíval do obličeje. Potom se připravil k výslechu. Požádala jsem o vysvětlení, jakého úkonu se teď účastníme. Řekl, že výslechu svědka. A dodal: ještě vám vezmeme vzorek sliznice (sliny) na test přítomnosti narkotik, psychotropních látek a pro určení, jestli nefigurujete v evidenci protidrogového, psychiatrie atd. Řekla jsem, že to neudělá.

Nadace Divoké husy 9/2019

Ve dnech 27. 10. – 16. 11. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Květina, z.s., která od roku 2006 nabízí podporu a pomoc lidem v tíživé sociální situaci. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na stavební úpravy a vybavení Nízkoprahového denního centra, jehož provoz bude zahájen v lednu 2020.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 541.