9/2016

Náboženské násilí a sourozenecká rivalita

rozhovor s Jonathanem Sacksem

Naslouchat bloudícím ozvěnám

Po válce napsala Toyen: Považuji světový názor vědeckého socialismu za dosavadní vrchol relativního poznání absolutní pravdy. (M. Reiner, str. 246). A už v roce 1947 bydlí Toyen natrvalo v Paříži. Co je člověk, ptám se vždycky v situacích, kdy není jisté, co bude.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Job 8,1–13.20–22

Jb 8,1–13.20-22

Odvaha ke spravedlnosti

Několik poznámek k pětasedmdesátinám Petra Uhla

Kniha jako osud

Nakladatel František Laichter a knihkupec Bohumil Procházka

Jaký Majer, taková domovina

k sondě Studia Hrdinů

Pavel Rejchrt – Soběhrdy, podzim 2016

V soběhrdském kostele vidíme několik obrazů z jinak bohaté tvorby malíře a spisovatele Pavla Rejchrta. Stejně jako bratři Luděk a Miloš i Pavel vystudoval teologii, ale věnoval se především dílu spisovatelskému a výtvarnému. Výtvarnému možná víc, podle jeho vlastního vyjádření se při malbě může více uvolnit.

Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět

Citátem převzatým z prastaré židovské tradice nazvala Ilona Borská svůj román o zakladateli dětského léčebného ústavu v Luži-Košumberku Františku Hamzovi (1868–1930), později profesorovi sociálního lékařství na brněnské Masarykově univerzitě. František Hamza zachránil stovky dětí postižených nemocemi dýchacích cest a tuberkulózou.

Co bude s Klinikou?

Před týdnem se objevila na veřejnosti zpráva, že budovu v Jeseniově 60, která je stále obsazená kolektivem Kliniky, přebírá do vlastnictví Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Informace vyvolala vítězoslavné skotačení bojovníků proti neomarxismu, smutek ve tvářích podporovatelů autonomního centra, ale také řadu nejasností a otázek.

Evropské hodnoty…

a co s nimi tváří v tvář příchozím a lidem na útěku?

Pro homine 2016 / Kdybys tu byl, nebyl by můj bratr umřel

Asi je to věta vyslovená v mnoha obdobách mnohdy, na řadě míst, od mnoha lidí. Je v ní hořkost z nenapravitelného. Zjišťuje, že proti smrti bylo snad někdy možné zakročit, ovšem jen pokud ohrožený člověk byl naživu. Od kohosi jsme očekávali pomoc, ale nebyl tu. Je pozdě.

Chvění listu

Jsi útlejší než hlas,
snášíš se jako list,
kéž jen z tvých rukou včas
naučil bych se číst
jsou hebké jako vlas –
z jakých to spadly hnízd?
Na zem, jež ztrácí nás,
snášejí se jak list.

Hutně a chutně 9/2016

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných.

Nadace Divoké husy 9/2016

V první polovině listopadu podpoří Divoké husy Ligu vozíčkářů, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v každodenním životě, volném čase, práci či vzdělávání a při řešení obtížných situací tak, aby mohli žít podle svých představ.

Syndikovat obsah