6/2017

Hutně a chutně 6/2017

„Naše práce je prací mírovou a jejím těžištěm je uchovávání a rozmnožování humanitních hodnot a tradic evropské a středoevropské kultury jak se vytvořily – ne bez staletého usilování a bojů – a jejichž součástí je i odkaz prezidenta Masaryka, jak Jste o tom hovořil i Vy, pane ministře.

Nadace Divoké husy 6/2017

V červenci poletí Divoké husy do Oblastní charity Červený Kostelec – střediska Domov sv. Josefa, které poskytuje od roku 2001 komplexní zdravotní a sociální služby lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Kapacita Domova je 88 lůžek a ročně poskytne péči cca 500 nemocným z celé republiky.

Protestor 6/2017

Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z r. 19771

Události v prostředí ČCE v r. 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně.