Nadace Divoké husy 6/2017

Číslo

V červenci poletí Divoké husy do Oblastní charity Červený Kostelec – střediska Domov sv. Josefa, které poskytuje od roku 2001 komplexní zdravotní a sociální služby lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Kapacita Domova je 88 lůžek a ročně poskytne péči cca 500 nemocným z celé republiky. V České republice je odhadem přibližně 19 000 lidí s roztroušenou sklerózou, 95 % klientů Domova je imobilních. Rehabilitace a individuální přístup k pacientům je zde nejdůležitější součástí práce s nemocnými. Cílem je zlepšení sebeobsluhy a fyzických schopností pacientů tak, aby jejich život byl i přes toto nevyléčitelné onemocnění kvalitnější. Každoročně se mnoho nemocných do zařízení vrací. Od května r. 2005 začal sloužit Dům v Zahradě, který poskytuje ve dvou bezbariérových bytech chráněné bydlení pro dvě rodiny, kde je jeden z členů nemocný RS. Dále nabízí ubytování pro stážisty v sedmi jednolůžkových pokojích. Domov vytváří podmínky pro důstojný život lidí s RS, klade důraz na individuální potřeby a na vytvoření téměř rodinné atmosféry. Snaží se také pomoci rodinám, pro které je nepřetržitá péče o nemocné fyzicky i psychicky náročná.

Ve dnech 2.–29. 7. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domov sv. Josefa. Výtěžek bude použit na spolufinancování rekonstrukce „náměstíčka“. Komunikace, po které se nyní mezi objekty DSJ pohybují vozíčkáři, je primárně určená pro auta, je v dezolátním stavu a klienti jsou tak v nebezpečí a potřebují asistenci. Nemocní se tak nemohou jednoduše účastnit všech nabízených aktivit – aktivizační terapie, rehabilitace, vodoléčby, apod. Vybudováním bezbariérového chodníku dojde k oddělení klientů od projíždějících aut a k zajištění bezpečného přesunu nemocných RS mezi objekty Domova. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 490.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří v dubnu prostřednictvím naší sbírky podpořili tyto organizace: Klubíčko Beroun, z. ú. – celkovou částkou 16 895 Kč na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž, ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú. – celkovou částkou 22 781 Kč na kvalifikační školení pracovníků a DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. – celkovou částkou 8 199 Kč na knihy a pomůcky pro děti s PAS.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na http://www.darcovskasms.cz