6/2003

Mezi fundamentalismem a antiamerikanismem

(ještě k víře a politice – ad Protestant 6/2003)

Můj článek Pád modly, uveřejněný v čísle 6/03, vyvolal odezvu, na kterou bych se chtěl pokusit odpovědět. Vedle článku A. Březiny a P. Slámy, souvisí se zmíněnou problematikou i článek Bushova víra a politika.

Proscripta 6/2003

Vracet se domů

Tiše se kladou stíny

do polí

na posvátné hory

Tiše se kladou stíny

 

Tiše se kladou stíny

i na mě

už padá stín

 

Tiše se kladou

Tiše se splétají

moje kročeje s tvými

*  *  *

Okolo domu zlátne sad

vítr se honí v poli

Buďto sis vzal

Kázání Jiřiny Kačenové

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však říkali: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

Ocitnout se uprostřed děje – II

rozhovor s prof. Karlem A. Deurloo (dokončení)

V osmdesátých letech jste pravidelně přijížděl přednášet do ilegálních bytových seminářů. Jak k tomu vůbec došlo a proč jste se do této práce zapojil?

Dva fejetony

Ve čtvrtek 29. května v brněnském Mahenově památníku představovali Jan Šimsa a Ludvík Vaculík knihu své vzájemné korespondence „Vážený pane Mikule“. Besedu příznačně zarámoval Vaculík četbou svých dvou fejetonů. „Pokus o jiný žánr“ z 28. října 1978 byl silný, protože osvobodivý, již tehdy.

Pád modly

Pražané mé generace si pamatují, jak na Letné stavěli gigantickou sochu Stalina. Jak ji pak po odsouzení Stalinova „kultu osobnosti“ vyhodili do povětří. A jak potom za „sametové revoluce“ následovaly sochy Lenina.

Bushova víra a politika

V souvislosti s válkou, která svrhla Saddáma Husajna, se vrací otázka vztahu náboženského přesvědčení a politického rozhodování. Biblické poselství – uchopené a promýšlené ve vždy novém tázání a zápase – se samozřejmě může a má stávat výzvou i na rovině konkrétního politického rozhodnutí. Ovšem jak? Evangelickému (resp. klasickému protestantskému pojetí) odpovídá spíše model „vícestupňový“.

Vzkříšení modly

(Několik poznámek k článku M. Janečka)

Jízdní řád či vzorkovník?

Se zájmem jsem přečetl článek Martina Janečka Pád modly. Sdílím jeho sen o mírovém uspořádání Blízkého východu. Líbí se mi talmudická moudrost o síle smíření. Poučeně píše o pan-arabské straně Baas a jejím křesťanském zakladateli. Článku rozumím jako vyjádření podpory nedávné válečné akci USA a Velké Británie, která vedla k pádu Saddámova režimu.

Rwanda – země mlčících svědků

Rwanda – malá země ve střední Africe, která patří k těm malebnějším. Hektary porostlé banánovníky, malé domky slepené z hlíny nebo vlastních pálených cihel, políčka ručně obdělávaná a vulkány, které zemi dodávají specifický kolorit. I v prosinci je zde příjemné vlhké teplo, všude kvetou nějaké květy a řičí ptáci, radující se z toho pozemského ráje.

Hebe Kohlbrugge: Dvakrát dvě je pět – můj nevypočitatelný život od r. 1914

Pod tímto názvem, provokujícím logický úsudek, vydává svůj „života běh“ známá holandská ekumenická pracovnice, dynamická osobnost spjatá s životem církví v oblasti na východ od Labe, kam zaměřila zejména po druhé světové válce svou činorodou pozornost. Je to kniha povýtce soustředěná na setkání s lidmi, která byla nesena cílem navazovat styky přes hranice bloků zrozených z ducha studené války.

Pampeklec, koniliška a teologická krize

Zwei mal zwei ist fünf – Mein unbechenbares Leben seit 1914,

vydalo letos Evangelické nakladatelství v Lipsku, 380 str.

Pampeklec, koniliška a teologická krize

(k Rejchrtově Výzvě původního protestantismu, č. 4/03)

Nadace Divoké husy 6/2003

Na první půlku měsíce června vyhlašujeme sbírku pro Charitu Svaté Rodiny v Novém Hrozenkově, která se věnuje komplexní péči o seniory v jejich domácím prostředí.

Hutně a chutně 6/2003

Nekrolog Augustina Navrátila, katolického občanského aktivisty, napsal do LtN 22 Petr Pospíchal. Navrátilovu petici z r. 1988 „Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů“ podepsalo přes 600 000 lidí.

Na španělský motiv

Hasnoucí jiskra jsem:
       v plamen mne rozežhni.
Tichnoucí struna jsem:
        v lyru mne rozezni.
Barevný kámen jsem:
        vybrus mne v drahokam.
Dešťová kapka jsem:
        kéž sílu proudu mám!
Jsem lehké pírko jen: 

Syndikovat obsah