5/1993

Velikonoční anonym

Dostal jsem tlustou obálku se zlínským razítkem, v níž jsem nalezl řadu kopií starých rukopisů a cizích překladů těch částí evangelií, kde se mluví o dni Kristova vzkříšení. Odesílatel se mě snažil přesvědčit, že všude je v této souvislosti uvedeno řecké slovo sabbaton a že tedy se prý jedná o sobotu, nikoli neděli. Na přiloženém lístečku se skvěl dotaz: Jak mohl být Ježíš Kristus vzkříšen v neděli?

Lákavé UFO

Aktuálnost tématu „víra-osud“ bychom mohli ilustrovat na příkladech, které M. Balabán neuvádí, protože takové příklady již jsou mimo vymezený prostor jeho habilitační práce. (Recenzi knihy Milana Balabána „Víra – nebo osud“? čtěte na další straně.) Za všechny moderní fatalistické teorie si připomeňme tu nejvábivější: UFO. Sci-fi literatura se pohybuje neustále v rozmezí básnické či spisovatelské imaginace. Dokumentace o UFO se tváří jako seriózní vědecký obor, který otevírá nové dimenze skutečnosti. Mimozemské poselství „varování“ navazuje tam, kde pociťujeme bezmoc a hledáme řešení: