3/1993

Zaznamenali jsme 3/1993

Deník TELEGRAF přinesl 10. 2. pod názvem Evangelická církev žije reportáž Jiřího Štěpánka o ČCE. Značná část textu je věnována líčení reformačních zápasů, na něž české evangelictví navazuje. Na tuto rozsáhlejší úvodní část navazují dva aktuální rozhovory, první se synodním seniorem. Pavel Smetana tu mj.

Ekologické problémy

zpochybňují převládající pojetí ekonomického rozvoje a kladou lidstvu zneklidňující otázky týkající se jeho sebepochopení

„Tvrdí-li nám někdo, že je možné v tomto omezeném světě zajistit neomezený ekonomický růst, je to dozajista buďto šílenec, nebo ekonom.“ (z časopisu Poslední generace)

„Žádná ekonomie nemůže být považována za úspěšnou, pokud dosahuje prosperity na úkor budoucích generací a pokud řady chudých stále rostou.“ (Zpráva o stavu světa z r. 1991, Worldwatch Institute, Washington)

Co jsou Češi?

Tento text, vydaný poprvé v roce 1989 v rámci samizdatového Archivního souboru prací Jana Patočky pod vedením Jana Chvatíka a Pavla Kouby, koncipoval Patočka německy v sedmdesátých letech. Nyní vychází kniha „Co jsou Češi“? v nakladatelství Panorama v překladu Vladimíra Jochmana s podtitulem „Malý přehled fakt a pokus o vysvětlení“.