Časopis „Znamení doby“

Číslo

vychází již pětadvacet let. Vydává jej nakladatelství Advent šestkrát ročně.

Na obálce č. 2/1992 vidíme na pozadí demonstrujících zástupů zamyšleného Václava Havla v bílé košili s již trochu – uvolněnou kravatou-zamýšlí se, mne si čelo, snad si pomáhá rukou, aby v pokračující diskusi našel to správné slovo. Fotomontáž vystihuje atmosféru hledání a nalézání slov. Číslo je soustředěno na problém „křesťan a politika“ a články pravidelných autorů P. Polaška (Křesťan a politika), L Svrčka (Ježíš a politika), D. Kučery (Náboženská svoboda; Tři pohledy do historie rodu Homo politicus; Komenský a jeho náprava věc! lidských; Násilí – symptom naší doby) jsou souhrnnými pohledy na jednotlivá dílčí témata-Autoři bezmála osvětovou prací otvírají dveře i okna dokořán, aby křesťané žijící za zdmi náboženských předsudků poznali pravou odpovědnost za tento svět a vyšli ze svých církevních ghett. Dobrý záměr někteří čtenáři vítají, mnozí reagují podrážděně: „Byl jsem překvapen, když jsem uviděl druhé číslo Znamení doby, které letos vyšlo s portrétem Václava Havla. Nezdá se Vám, že ten časopis je příliš podbízivý?“ (č. 4 /92, Slovo mají čtenáři).

Pravidelná rubrika „Aktuality ze světa“ nás poučí o nových archeologických objevech, o kritice srbské pravoslavné církve na adresu Ekumenické rady církvi; o návštěvě albánského prezidenta u papeže, popř. o tom, že církev adventistů s. d. má nyní přibližně 7 miliónů členů ve 190 zemích světa a podle prognóz se do roku 2000 má jejich počet zdvojnásobit.

Pravidelně se v každém čísle objevují rady mladým lidem od vrstevníků, překlady zahraničních článků, abeceda víry, zajímavá nabídka knih. V čísle 2/92 se doporučuje Ilustrovaná bible a J. Křivohlavý, Křesťanská péče o nemocné.