2/2019

Co je theologicky konzervativní?

I. Konzervativní a liberální – pouze nálepky?

Na stránkách Protestanta se začala vést debata o tom, co je konzervativní a co liberální. A jaké místo mají v evangelické církvi lidé, kteří tato slova užívají ať jako sebeoznačení, ať jako polemické nálepky. (č. 9 a 10/18 a 1/19) Týkalo se to pak obzvlášť slova „konzervativní“.

Pro homine / Přirozená nostalgie po impériu

Každý starověký uzurpátor tvrdil, že ruší chaos a zavádí staré božské pořádky, tedy přirozený řád. Moderní autokraté nabízejí totéž. Zachraňují nás před krizí a učí nás hledět s nostalgií do vzorové minulosti. Spatřují tam imperiální říše, které se jejich přičiněním opět obnovují: Erdogan, Putin, Xi Jinping, Trump, Orbán, zastánci brexitu, rakouští monarchisté (2004), neonacisté, jak připomíná turecký novinář Elif Shafak.

Hutně a chutně 2/2019

„A jaké chyby na naší hudbě shledal?“

„Prý bychom mohli zrovna tak zpívat ‚Nastrč hubu k hubici, odkud Boží slovo prýští,‘ protože většina těch našich písní není o nic lepší. A Fanny Crosbyovou že by měli zakázat církevním zákonem a Skála věků je ohavnost proti Hospodinu.“

„Vskutku?“

„A doxologii že bychom měli trochu oživit.“

Doktor Finch se posadil na přední lavici, ruku přehodil přes opěradlo a zadumaně zakmital prsty.

Meditácia

Akýkoľvek návrat nezamieňa za príchod.

Sleduje vlastné stopy,
ktoré ako mávnutia krídel
miznú skôr, než ich vôbec prečíta.

Zostává sám,
sklonený nad prázdnou krajinou.

Kto som,
pýta sa, zbytočne,
už nie je.

Nadace Divoké husy 2/2019

Ve dnech 3.–16. 3. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Elim Vsetín, o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na plánovanou rekonstrukci Azylového domu Elim na Jasence.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, VS 525.