Nadace Divoké husy 2/2019

Číslo

Ve dnech 3.–16. 3. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Elim Vsetín, o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na plánovanou rekonstrukci Azylového domu Elim na Jasence.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, VS 525.

Elim Vsetín, o. p.s. pomáhá lidem bez domova a lidem se zdravotním znevýhodněním. Poskytuje služby azylového domu, noclehárny, denního centra, také terénní práce a sociální rehabilitaci. Organizace působí od roku 1991 na Vsetínsku, Vizovicku a Rožnovsku.

Ve dnech 17.–30. 3. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Domácího hospice Alfa-Omega. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup zdravotního přístroje – injekčního lineárního dávkovače.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, VS 526.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí rozvíjí svoji činnost na území Orlickoústecka od roku 1992. V současné době poskytuje 17 služeb, mezi které patří i zdravotní služba Domácího hospice Alfa-Omega. Hospicová péče je nabízena nevyléčitelně nemocným pacientům starším 18 let od roku 2010. Jejím posláním je umožnit pacientům, vážně nemocným lidem, zemřít doma v blízkosti své rodiny, v klidu a bez bolesti.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají. Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.