10/2012

Pán Bůh to dělá jinak

rozhovor s Petrem Slámou

Libor Michálek jako příznak zoufalství

Libor Michálek je člověk, kterému se bezpochyby podařila jedna skvělá věc. V konkrétním případě upozornil na korupčnictví a vzepřel se tak obecným zvyklostem v daném prostředí. Je otázkou, nakolik to lze vnímat jako vyloženě hrdinský čin, ale nějaký ten potlesk si za to pan Michálek zaslouží.

Kázání Tomáše Trusiny

Dar velikonoční, dar vánoční Text: Marek 12, 41–44 Čtení: Mk 14, 12–16.22–25

Mk 12, 41–44

O rozdílných lítostech

V jednom severoněmeckém městě jsem nedávno potkal Larse a Helgu, manžele v penzijním věku. Stali se mi živou ukázkou citlivé a sebe zpytující lidskosti v dnešní Spolkové republice.

Idea, paradox a solidarita ve filmech Miloše Formana

Někdy v šedesátých letech natáčel film Konkurs s amatérskými zpěváky a zpěvačkami, kteří by rádi účinkovali v divadle Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

Cikáni a komančové

V únoru tohoto roku se na serveru Parlamentní listy objevila zpráva o tom, že na zakládající schůzi Evropské romské strany nedorazil pokladník, který zpronevěřil vybrané peníze a zmizel. Nebylo nijak těžké zjistit, že o subjektu s názvem Evropská romská strana jinak není nikde ani zmínka.

O hanebnosti synodněradního vyjádření

Člověk podle Písma nemá veřejně odhalovat hanbu svých bližních, nabádal jsem se po přečtení Vyjádření synodní rady ČCE k vývoji ve společnosti. Jenomže to prohlášení neleží skryto ve třinácté komnatě Jungmannovy 9, nýbrž visí na ofic

Pro homine 2012 / Pramen «Q»: Ježíš jako mudrc

V Novém zákoně se na rozdíl od Starého s výslovně mudroslovnými knihami nesetkáváme. Přesto i v něm, zejména v evangelijní zvěsti, se při pozorné četbě rýsuje před očima sapienciální žánr s osobitou teologií.

Hutně a chutně 10/2012

Jako vánoční pozdrav přijměte několik moudrostí z bezdomoveckého Nového prostoru:

…Není to ale tak, že pro křesťany Ježíš už přišel a žádný další Ježíš už přijít nemůže?

Strmilovskému kraji

Tobě
kraji malovaný těžkou selskou rukou

tobě
kraji vytesaný drsných prací mukou

tobě
kraji kolébaný ztichlou melodií

tobě
kraji pohroužený v tesknou rapsodii

tobě
kraji vykrojený z srdce velikého

Nadace Divoké husy 10/2012

V první polovině prosince poletí Divoké husy do Prahy podpořit Domov sv. Karla Boromejského. Již šestnáctým rokem zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby.

Syndikovat obsah