Peter Moree

Protestor 6/2017

Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z r. 19771

Události v prostředí ČCE v r. 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně.

Husovi nešlo o osobní integritu

rozhovor s Peterem Morée

Peter C. A. Morée je církevní historik a teolog, působí na Katedře církevních dějin ETF UK. Zabývá se mimo jiné vztahem náboženství a moderních ideologií, zvlášť pak nacionalismu a komunismu.

„Rány minulosti“ nebo „hojení vzpomínek“?

S minulostí se nevyrovnávali jen v Evropě

Konec polárně rozděleného světa na přelomu let 1989 a 1990 přinesl řadu nových otázek po směřování těch částí světa, jež prošly revolučními změnami. Jaká bude politická struktura nové společnosti? Co bude těžištěm společenského a politického řádu, který ze změn vzejde?

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými aneb „Hebe Fest“

V sobotu před Květnou nedělí se brány areálu Moravských bratří v nizozemském Zeistu otevřely pro účastníky slavnosti, při níž s přáteli a spolupracovníky zblízka i zdáli děkovala Hebe Kohlbrugge za svých 100 let.

Žijeme uvědoměle v socialistické společnosti

Ke genezi Tezí KEBF z r. 1977

Rýsuje se mainstreamová interpretace?

Jakub S. Trojan, Rozhovory s pamětí I

Neobvyklá žena z neobvyklé generace v neobvyklých časech

Hebe (Charlotte) Kohlbrugge, Dvakrát dvě je pět

Vzpomínky Hebe Kohlbrugge vyšly holandsky v r. 2002 s podtitulem „Svědkyně na východě a západě“. Nyní jsou k dispozici i česky v ediční radě Emana Bibliotheca Bohemica Batavica, ovšem s podtitulem „Můj nevypočitatelný život od roku 1914“. To v nizozemském vydání vyjadřuje anorace na zadní straně obalu: kniha je rukověť pro ty, „kdo vědí, že život se neodehrává podle číselných řad, ale podle formule 2 × 2 = 5.“ Hebe je neobvyklá žena z neobvyklé generace v neobvyklých časech. Výčet těchto dat přitom ústí do pohnutého vyprávění o tom, kde se v životních zákrutech projevuje nějaká konstanta. Co ji doprovázelo, motivovalo a vyzývalo k překonání bariér.

Syndikovat obsah