Peter Moree

Co se děje v Nizozemí?

Vražda Theo van Gogha 2. listopadu způsobila v nizozemské společnosti velký šok a přitáhla opět pozornost mezinárodních médií k tomu, co se to v oblasti etnických a náboženských menšin, jejich integrace a tolerance, a konečně jejich potenciálu k násilí a terorismu v Nizozemí vlastně děje.

Kořeny zápasu o lidskou důstojnost

Součástí dlouhodobého badatelského projektu ETF UK, zaměřeného na lidská práva, je i srovnávací studie Jakuba S. Trojana Idea lidských práv v české duchovní tradici. Hledá v ní odpověď na otázku, čím a jak česká duchovní či náboženská tradice přispívá k ideji lidských práv. Otázkou je už samotné téma, nebo vztah lidských práv a náboženství má každopádně dvojznačnou povahu.

Příběhy proti beznaději

Až příliš často se ve vzpomínkách na dvakrát dvacet let komunistického režimu objevují argumenty typu „nedalo se nic jiného dělat“, „všude vládl strach“. Takovéto paušální hodnocení má snad i své opodstatnění – zejména, když dějiny vnímáme jako dějiny vítězů, nezastavitelných hybných pák, převažujících ideologických či politických schémat.

Rwanda – země mlčících svědků

Rwanda – malá země ve střední Africe, která patří k těm malebnějším. Hektary porostlé banánovníky, malé domky slepené z hlíny nebo vlastních pálených cihel, políčka ručně obdělávaná a vulkány, které zemi dodávají specifický kolorit. I v prosinci je zde příjemné vlhké teplo, všude kvetou nějaké květy a řičí ptáci, radující se z toho pozemského ráje.

Kubánské procesy

Od 18. března pozatýkala kubánská policie 78 členů kubánské demokratické opozice. Jsou mezi nimi nezávislí novináři, představitelé nezávislých odborů, zakladatelé nezávislých ekonomických a politických výzkumných institutů z celé Kuby. V čase, kdy jsou psány tyto řádky, probíhají procesy a jsou ukládány vysoké tresty – až do 27 let.

Protestor 4/2003

Základním významem slovesa protestor, od něho je odvozen název časopisu Protestant i označení jedné z klasických větví křesťanstva, je „vydat veřejné prohlášení či svědectví“. Proto jsme právě takto nazvali novou přílohu našeho časopisu. Budeme v ní přinášet vyznavačské texty, jež se staly i důležitým veřejným svědectvím.