Pavel Pokorný

Meditace o oběti Protestant Po, 21/01/2019 - 18:44

Žijeme ve svobodném světě. Jak je pak možné, že cítíme takovou bezmoc? Proto, že si mocní bez skrupulí ukrajují ze svobody slabších? Že za peníze, nabídku slevy, za nějakou odměnu si lze koupit všechno včetně mínění většiny? Že dostatečně široká mediální masáž, atraktivní jednoduchý populismus nakonec zválcují vše ostatní? Že co není efektivní, nemá žádnou hodnotu? Rozmáhá se jakási rozostřenost, nejsou zřetelné cíle ani cesty. Pojem pravdy, zdá se, ztrácí smysl.

Kázání Pavla Pokorného Protestant Po, 18/12/2017 - 18:16

Čtení: Izaiáš 53 Text: Jan 20,19-31

Tři poznámky na okraj Šmahelova Jana Husa Protestant Po, 02/03/2015 - 20:38

ŠMAHEL, František, Jan Hus, život a dílo; ARGO 2013

Kázání Pavla Pokorného Protestant Po, 25/06/2012 - 11:34

Text: Jan 11,25–26 Čtení: Jan 11,1–47

Modlitba:

Hospodine, Pane náš, tobě děkujeme za vzácný dar života. Radujeme se z každého dne, ze země a jejích plodů, z nebe a jeho krásy, ze setkání s druhými lidmi. Chceme život, tvůj dar, zachovat a podpořit.