Milan Kment

Vyšel Svatohavelský zpěvník

Větší radost nemohli pořadatelé, vydavatelé a nakladatelé udělat svatohavelským farníkům a přátelům zesnulého dlouholetého faráře (od roku 1946 až do † 6. 1. 2003!!) Jiřího Reinsberga, než že se dočkali dlouho očekávaného druhého vydání (první 1967) zpěvů užívaných v Týnském chrámu a u sv. Havla v Praze.