Mikuláš Vymětal

Srdečné pozdravy z Jeruzaléma Protestant Čt, 06/12/2018 - 17:34

Mikuláš Vymětal pracuje v církvi na poloviční úvazek jak farář pro menšiny. V současné době tráví studijní volno v Izraeli. O tom, čemu se věnuje a jak se mu jeví tamější situace, napsal 13. listopadu okružní list přátelům, z nějž s jeho svolením vyjímáme:

Projekt a studia

Rambanův dopis o etice (Igeret šel Ramban) Protestant Po, 18/12/2017 - 21:51

Autor

Moudrost přece znamená… Protestant Po, 18/12/2017 - 17:19

Biblický esej o Přísloví 1. 

Moudrost přece znamená… Protestant Po, 18/12/2017 - 13:42

Biblický esej o Přísloví

Kultivovaný rozhovor protikladných pohledů Protestant Po, 18/12/2017 - 13:16

Čítanka židovsko–křesťanského dialogu

Oč jde v mesiánském židovství Protestant Čt, 18/05/2017 - 21:50

Článek „Mesiánští Židé“ od Mikuláše Vymětala (Protestant 3 a 4) nemohu nechat bez poznámky. Žijeme v Holandsku a více než 15 let jsme v úzkém spojení s mesiánskými Židy v Izraeli. Z článku zjišťuji, že autor zná pouze dva jejich sbory v Jeruzalémě, do jednoho z nich (u Jaffa-Port) chodí převážně pracovníci z ciziny, není tudíž reprezentativní.

Šinuj sexista?

Časopis Šinuj (viz informace v Protestantu 4/02), vydávaný jediným (šéf)redaktorem, má 27 stran textu a díky půvabným ilustracím Bedřišky Znojemské přesahuje svým vzhledem mnohé „etablované“ časopisy církevní (Protestant, Český bratr, Bratrstvo).

Mesiánští Židé

Možná jste již četli článek či knihu o mesiánských Židech. V časopisech, jako je Evangelický týdeník, Slovo z Jeruzaléma a Život víry, o nich vyšla celá řada nekritických příspěvků. Protože protestantský křesťan má věci kritizovat – tedy posuzovat – nabízím zde na celou záležitost pohled vyvažující nekritický obdiv.