Michal Kitta

Kázání Michala Kitty

Text Jan 14,15–17

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (J 14,15–17)

Šalomounské řešení

Jednou přinesli za králem Šalomounem Českou televizi. Postavili ji před něho a obě znesvářené strany žádaly o spravedlivý rozsudek. Vzbouření zpravodajci i zákonně zvolené vedení vyzvali krále, aby spravedlivě rozsoudil, komu z nich patří. Král nejprve vyslechl jednu stranu, potom druhou, chvíli přemýšlel, a pak si dal přinést meč. Všichni ustrnuli hrůzou.

Mesiáš mezi námi

Po 3 letech farářování se pořád cítím jako nedochůdče. Otírám si mléko z brady a nechci být profesionálem, ani se tak cítit. Chápu, že ve svém způsobu prožívání skutečnosti mohu být osamocený nebo se mýlit.