Marek Zikmund

K odkazu Charty 77 Protestant St, 26/04/2017 - 22:33

Rád bych poděkoval za připomenutí Charty 77 a přidal pár řádků k reflexi nad jejím odkazem i tehdejším společenským koloritem. V odstupu více než čtvrtstoletí po obnovení demokracie nemohu začít jinak než otázkou, zda je možné vést odpor vůči ideologii marxismu-leninismu s respektem k tehdejší Ústavě a platným zákonům?

Havlíčku, Havle

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.

Kázání Marka Zikmunda

Text: Matouš 9,1–8

V posledním měsíci se v několika souvislostech objevilo téma odpuštění mezi národy. Otiskujeme kázání, které k tomuto tématu boskovický farář M. Zikmund pronesl v partnerském sboru v bavorském Saalu nad Dunajem v neděli 18. 10. 2009.

Matouš 9,1–8

Bude v Poděbradech scházet

Několik přátel Milana Paumera v posledních týdnech jeho života navštěvovalo v nemocnici a jeden z nich ho vyfotografoval těsně před operací, po níž se neuzdravil. Zemřel 22. července. Rozloučení se konalo 4. srpna v Poděbradech, kde se usadil po návratu z USA v roce 2001 a také tam chodil do českobratrského sboru.

Pokání za odboj? Odpověď na článek Odboj?

Úmrtí a pohřeb Milana Paumera, člena odbojové skupiny bratří Mašínů, znovu rozvířil debaty o uznání třetího, tedy protikomunistického odboje. Jsem rád, že Protestant nabízí prostor k diskusi nad tímto pálivým tématem. Svůj postoj vyjádřila v článku Odboj? Milena Šimsová. Její hlavní tezí je, že třetí odboj jako takový neexistoval. Není sama, která to tvrdí.