Marek Zikmund

Ještě k Chartě 77 (pokračování rozhovoru)

Stavím vedle sebe dvě dějinná období (padesátá léta a normalizaci – viz Protestant č. 4), jelikož na sebe navazují dějinně i personálně. Režim po roce 1968 je zásadně totožný s tím, který tady byl od roku 1948. Po dobu své existence režim procházel různými modifikacemi, jeho totalitní charakter ovšem zůstal až do listopadu 1989 totožný.

K odkazu Charty 77

Rád bych poděkoval za připomenutí Charty 77 a přidal pár řádků k reflexi nad jejím odkazem i tehdejším společenským koloritem. V odstupu více než čtvrtstoletí po obnovení demokracie nemohu začít jinak než otázkou, zda je možné vést odpor vůči ideologii marxismu-leninismu s respektem k tehdejší Ústavě a platným zákonům?

Křesťanům proti zákonu o církevním majetku

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů je podle vás v rozporu s posláním církve. Neuvádíte přitom alternativu. Znamená to, že současný stav, zděděný z doby totalitního režimu vyhovuje evangelijním nárokům víc?

Havlíčku, Havle

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.

Dejme našemu zpytování spirituální rozměr

Nemohu nereagovat na rozhovor s M. Vašinou v posledním čísle Protestanta (3/08), uvozený nadpisem „Opravdové zpytování ještě nebylo“. Nadpis i celý rozhovor navazuje na uvedení knihy Zpytování (studie a eseje k evangelické identitě) během letošního farářského kurzu.

Kázání Marka Zikmunda

Text: Matouš 9,1–8

V posledním měsíci se v několika souvislostech objevilo téma odpuštění mezi národy. Otiskujeme kázání, které k tomuto tématu boskovický farář M. Zikmund pronesl v partnerském sboru v bavorském Saalu nad Dunajem v neděli 18. 10. 2009.

Matouš 9,1–8

Bude v Poděbradech scházet

Několik přátel Milana Paumera v posledních týdnech jeho života navštěvovalo v nemocnici a jeden z nich ho vyfotografoval těsně před operací, po níž se neuzdravil. Zemřel 22. července. Rozloučení se konalo 4. srpna v Poděbradech, kde se usadil po návratu z USA v roce 2001 a také tam chodil do českobratrského sboru.

Pokání za odboj? Odpověď na článek Odboj?

Úmrtí a pohřeb Milana Paumera, člena odbojové skupiny bratří Mašínů, znovu rozvířil debaty o uznání třetího, tedy protikomunistického odboje. Jsem rád, že Protestant nabízí prostor k diskusi nad tímto pálivým tématem. Svůj postoj vyjádřila v článku Odboj? Milena Šimsová. Její hlavní tezí je, že třetí odboj jako takový neexistoval. Není sama, která to tvrdí.

Šlo o konfiskaci, nebo o krádež?

K článku Miloše Rejchrta, Protestant 3/2012

Nelze nesouhlasit – co nebylo ukradeno, nemá být vráceno. Snažit se o něco takového by bylo pošetilé, nebo ještě hůř, zavánělo by to krádeží, jen z jiné strany.

Něco zásadního zůstalo nevysloveno

Reakce na Pohřbívání mrtvých (Protestant č. 2, 2012)

Syndikovat obsah