Jan Rataj

Ještě k matematické logice

Úvodník minulého čísla „Kdo má z čeho maturovat?“ vzbudil nebývalou čtenářskou odezvu, za obě reakce děkujeme a dělíme se o ně se čtenáři. Autor odpoví v příštím čísle.

Mezi matematikou, vírou a realitou

Rozhovor s Janem Ratajem

Jan Rataj, kurátor sboru ČCE Soběhrdy od roku 2007

Syndikovat obsah