Jan A. Dus

Komise na svědomí

Evropský parlament ve své rezoluci z října 1989 „bera v úvahu že žádný soud a žádná komise nemůže zkoumat svědomí jednotlivce…

– požaduje, aby všichni branci měli právo odmítnout kdykoliv z důvodů svědomí výkon vojenské služby, ať už se zbraní či beze zbraně, při plném respektování principů svobody a rovnosti při jednání s občany;

– požaduje, aby individuálně motivované prohlášení bylo dostatečným podkladem pro uznání a získání statutu odpírače z důvodů svědomí; …“

V Benátkách berou mír vážně

Tak vážně, že si na něj v místním parlamentu 30. 3. 1988 odhlasovali zvláštní „zákon o prosazování mírové kultury“. Podle něj má oblast Benátky usilovat o mírovou kulturu prostřednictvím kulturních, výzkumných a informačních projektů, které má oblastní vláda buď přímo iniciovat, nebo podporovat jejich uskutečňování u úřadů, sdružení, spolků a kulturních institucí v benátské oblasti. To vše ve prospěch „boje proti válce a za lidská práva, demokratické svobody a mezinárodní spolupráci“.

Kolega v Rusku

Na setkání mládeže Taizé v Praze přivezli hosté z Ruska časopis PROTESTANT, nezávislý měsíčník evangelických křesťanů – baptistů. Jeho samotná existence je dokladem rychle se vzmáhajícího náboženského života v Rusku. P. Abraškin v poznámce „Až dosud nám pomáhal Hospodin“ vzpomíná:

Indonésie…

Co vlastně víme o této zemi s exotickým názvem? Uvědomujeme si, odkud pochází koření, které máme třeba denně v rukou? Nebo nám tyto končiny splývají v jedno společně s Indií (či dokonce s Indiány)?

Parádní paratexty

V krásné úpravě nakladatelství Scriptorium vyšla v těchto dnech kniha Staročeské biblické předmluvy, která si jistě najde cestu do knihovničky každého zájemce o historii biblického textu. Jedná se o specifický případ biblických paratextů – textů, které biblický text provázejí a pomáhají jeho pochopení. Leckdy jsou to pomocníci nenápadní (čísla veršů, marginální odkazy na podobné biblické verše a jiné souvislosti), leckdo je očima přeskakuje (sumáře v záhlaví kapitol, vysvětlivky nesnadných slov), ale pozorný čtenář je dříve či později odhalí a ocení.

Nadávání a rouhání

„Nikdo neví, co chce, ale všichni chtějí reformu EU,“ říká trefně Vít Dostál (Forum24, 10. 5. 2019) v kritické poznámce k článku Alexandra Vondry o eurovolbách. Reforma EU je přitom jen jednou ze záplavy volebních floskulí, kterými nás zahrnují marketingoví mágové (zlý Brusel, silné Česko, tvrdě a nekompromisně, bude líp, atd.). Jak osvěžující je ve srovnání s nimi Slovo Hospodinovo i slova biblických svědků o Něm. Slova pravdivá a odvážná (řec.

Andělé jsou bílí

Byla to svobodná matka, farářská dcerka. Bydlela na hausbótu na Prinsengrachtu, kousek naproti kostelu Westerkerk. Občas jsme si popovídali, jak se vede jí a jejímu dítěti. Ten klučina se jmenoval Mensah – zrovna teď, během psaní se mi to vybavilo. Měl snědou kůži, jeho otec pocházel z Antil. Jenže už dlouho po něm nebylo vidu ani slechu.

Gnostická evangelia a teorie spiknutí v Šifře mistra Leonarda

Kniha Šifra mistra Leonarda vzbudila v poslední době značný zájem veřejnosti a o jejím obsahu má řada lidí alespoň přibližnou představu z novin, internetu i dalších médií. Proto jen stručně připomínám, že se jedná o detektivní dobrodružství, které se odehrává v několika časových rovinách a dějových liniích.