Jan A. Dus

Andělé jsou bílí

Byla to svobodná matka, farářská dcerka. Bydlela na hausbótu na Prinsengrachtu, kousek naproti kostelu Westerkerk. Občas jsme si popovídali, jak se vede jí a jejímu dítěti. Ten klučina se jmenoval Mensah – zrovna teď, během psaní se mi to vybavilo. Měl snědou kůži, jeho otec pocházel z Antil. Jenže už dlouho po něm nebylo vidu ani slechu.

Milovat nepřátele?!

Otázky nad Lukášem 6,27–36 ve světle soudobého násilí

Gnostická evangelia a teorie spiknutí v Šifře mistra Leonarda

Kniha Šifra mistra Leonarda vzbudila v poslední době značný zájem veřejnosti a o jejím obsahu má řada lidí alespoň přibližnou představu z novin, internetu i dalších médií. Proto jen stručně připomínám, že se jedná o detektivní dobrodružství, které se odehrává v několika časových rovinách a dějových liniích.

Mezi dvěma světy

Vydáním knihy Mezi dvěma světy se nakladatelství Vyšehrad podařilo uvést do českého prostředí významného německého filologa a teologa. Christoph Markschies (*1965) studoval v Marburku, Jeruzalémě, Mnichově a Tubinkách. Zabývá se dějinami rané církve a jako profesor působil v Jeně, Heidelberku a Berlíně.

Dvě nové knihy o českém katolicismu  Jan A. Dus

Brněnské „Centrum pro studium demokracie a kultury“ nedávno vydalo dva další svazky edice Dějiny a kultura: Tradice českého katolicismu ve 20. století a Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů.

Kázání Jana A. Dusa

Čtení: Matouš 19,16–20 Text: Lukáš 18,27 

Nemožné u lidí je u Boha možné.

O čem hovoří nizozemští protestanté

Vzrušená debata o svobodě projevu, náboženské toleranci a soužití většiny s menšinami byla dne 2. listopadu 2004 odstartována výstřelem muslimského radikála Mohammeda B. Obětí se stal Theo van Gogh, režisér filmu „Submission“, v němž je kritizována ženská obřízka jako náboženský přežitek.

Malované pesachové hagady - úvod

V tomto seriálu vám letos představíme malované hagady. Ručně psané a malované hagady mají bohatou historii, jedna významná epizoda se odehrávala i v našich zemích.

Apokryfní portréty apoštolů

Úvod

O něco delší německá verze tohoto článku vychází v časopisu Graecolatina Pragensia (roč. 20, 2003).

O Noemově arše

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, nebo lituji, že jsem je učinil.“ Ale Noe našel u Hospodina milost. (Genesis 6,5–8)

Chléb náš zítřejší…

Úvaha nad svědectvím kodexu Schøyen

Kázání Jana A. Dusa

Text: Izajáš 5,1–10

Zazpívám svému milému

píseň mého milého o jeho vinici:

Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral, a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata.

Švitoření

Tweetování bylo zahájeno teprve nedávno, roku 2006, a se svými cca 300 miliony uživateli je jednou z největších sociálních sítí. Jeho zvláštností je omezení rozsahu jedné zprávy na 140 znaků. Zato počet příjemců zprávy je prakticky neomezený. Kdokoli kdekoli na planetě se může okamžitě dozvědět, co naposledy zacvrlikal Donald Trump či Andrej Babiš.

Kázání Jana A. Dusa

Čtení: Jeremjáš 39,1–10 Text: Lukáš 13,1–3

Milí přátelé,

Šadrak a Scrooge

To nejsou draci ani šarkani, a přece jsou to postavy téměř pohádkové. Šadrak je zkomolené jméno proroka Ezdráše, které si vypůjčil neznámý křesťanský autor apokryfního Zjevení Šadrakova z 2.–5. století. Scrooge (Vydřiduch) je hrdina Vánoční koledy křesťanského romanopisce Charlese Dickense z 19. století.

Kázání Jana A. Dusa

Vyvolení, rozptýlení, cizinci Text: 1. Petrova 2,5

Čtení 1Pt 1,1–5

1Pt 2,5: I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.

Modleme se za vladaře - aby zmoudřeli

Biblické i aktuální kontexty Daniele 4

Nebúkadnesarův dopis – historie, nebo příběh?

Antikomunismus – nálepka, fráze nebo postoj?

Historička Milena Šimsová poslala redakci krátkou výzvu odkrýt, co vlastně obsahuje (sebe)označení antikomunismus. Otázka chce odhalit důvody našeho postoje i způsob užívání slov (což spolu souvisí víc, než si uvědomujeme). Jako první odpověděli dva z redaktorů, bude-li rozhovor pokračovat, rádi mu s nezbytnými redakčními úpravami dáme prostor.

Pomazání v Betanii

PKP 04: Marek 14,3–9 v překladu Jana A. Dusa

Syndikovat obsah