Hutně a chutně 7/2019

V pondělí 2. září otvírá své brány dětem nová základní škola Filipka (viz rozhovor v Pt 3/19). Učitelkám i dětem držíme pěsti, ať ostrý nástup zvládnou bez zbytečných zádrhelů, mají dost trpělivosti a velkorysosti na řešení provozních záležitostí i konfliktů a nesrovnalostí, které se tak jako tak objeví. Ať mají lidi ochotné dělat v případě potřeby výhlupy, baví je porady, ale nejsou moc dlouhé a postupně se naplňují sny, s kterými do toho šli. Jako ilustraci tentokrát přinášíme kresbu, kterou Marika Bumbálková vyzdobila vchod do školy.

Nadace Divoké husy 7/2019

Ve dnech 31. 8. – 7. 9. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Majoránku, z.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup základního vybavení rekonstruované místnosti pro setkávání s klienty (koberce a podložky na hraní, jednoduchá křesla a stolky, nástěnné kreslící tabule…) Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 536.