Hutně a chutně 4/2019

Od té doby, co jsem si po těchto dvanácti zastaveních udělal malou soukromou pouť, jsou pro mě znamením naděje, že ani ta nejhorší zkáza není definitivní, připomíná poválečnou obnovu románských kostelů v Kolíně nad Rýnem Filip Outrata. Zamýšlí se samozřejmě nad požárem v Notre Dame a upozorňuje na disproporce v našem vnímání zničených památek: Saúdy vedená kulturní genocida, směřující proti muzeím, archeologickým nalezištím, mešitám a dalším památkám v obytných čtvrtích jemenských měst, byla podle všeho záměrná.

Nadace Divoké husy 4/2019

Ve dnech 28. 4. – 18. 5. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Centra pro seniory Trojlístek, z. s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na pořízení kvalitní tiskárny a nových notebooků do kontaktního místa spolku, kde probíhá výuka seniorů v IT kurzech, a kde zároveň organizují charitativní akce na pomoc druhým.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 529.