Pro homine 2018 / Křesťané a pohostinnost

Stovky křesťanů z mnoha zemí oslavily 23. srpna v kostele Nieuwe Kerk v Amsterdamu sedmdesát let od založení Světové rady církví. V různých příspěvcích se přitom během bohoslužeb vracelo téma, jež jsme mohli zaslechnout už během dopoledního symposia, jež Protestantská teologická univerzita pořádala na amsterdamské Svobodné universitě: pohostinnost. Pro většinu účastníků představovala naprosto klíčovou křesťanskou hodnotu, která si zaslouží, aby ji církve a křesťané v dnešní Evropě co nejvíc vyzdvihovali.

Hutně a chutně 9/2018

Drážďanskou cenu lyriky 2018, vyhlášenou 28. října získali rovným dílem Jan Škrob a Bastian Schneider. To je ten, který u Emana debutoval sbírkou Pod dlažbou a šéfuje redakci Protestanta.

„Hanba prezidentovi, který lže … nahrává diktaturám … vtipkuje o vraždách novinářů!“ provolal při znovuotvírání Národního muzea historik Jakub Jareš. Konečně se ozval opravdu slušný člověk.

Zajmu tě závorou

Zajmu tě závorou
ze slunečního paprsku
aby ses neztratila
v listopadové tmě
zúžená karyatido mé mysli

ve snových vizích
svazků
rozpřažený embléme
vůle k životu

setrvávající u mě
i teď a tady
ať je to kdekoli
kde mne vyplivne nový den

ať je to třeba
na stále jedné posteli
zdánlivě stejný sen

Nadace Divoké husy 9/2018

V první polovině listopadu poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Oblastní charity v Ústí nad Labem. Posláním organizace je pomáhat lidem na okraji společnosti při řešení komplikované životní situace, poskytovat podmínky dětem, mládeži a rodinám, ohroženým sociálním vyloučením, pomáhat překlenout těžké období lidem bez domova a vracet je do běžné společnosti.