Zbytky lidství v nás. Otevřený dopis Janu Hamáčkovi

Číslo

Vážený pane ministře,

s hlubokým znepokojením jsme zaznamenali zprávu, že Česká republika Vaším prostřednictvím nijak nereagovala na naléhavou prosbu Řecka z počátku září o přijetí 40 dětí bez doprovodu z uprchlických táborů, které potřebují akutní péči. Nerozumíme Vaší nečinnosti v této věci a jako občané se nechceme smířit s tím, že by Česká republika Vaším prostřednictvím rezignovala na elementární hodnoty humanity a solidarity.

Přijmout část nezletilých, kteří v tuto chvíli v přeplněných řeckých táborech nejsou v bezpečí a jimž hrozí zneužívání, je přitom jednak naší lidskou povinností, jednak projevem solidarity s členem našeho Evropského společenství, který žádá o pomocnou ruku.

Píšeme Vám rovněž jako čelnímu představiteli sociálně demokratického proudu v české politice. V situaci, kdy se česká migrační politika dlouhodobě pohybuje na samé hranici mezi humanitou a nehumánností, kdo jiný než sociální demokracie, která tolik zdůrazňuje prvek solidarity, by měl stát na straně těch nejzranitelnějších a podat důkaz toho, že jsme jako Češi a čeští sociální demokraté ještě úplně nerezignovali na svou humanitu a nenechali válečné sirotky na ulici, když právě začíná zima?

Vyzýváme Vás jako ministra vnitra, stejně jako vládu České republiky, abyste bez odkladu začali jednat a v součinnosti s řeckým ministrem pro ochranu občanů Michalisem Chrysochoidisem podnikli kroky k co nejrychlejšímu přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů do České republiky. Každý den, kdy nečinně necháme tyto děti v zimě na ulici, tragicky ztrácíme zbytky lidství v nás.

Dopis zformuloval a odeslal filosof Jan Bierhanzl, za podpisy spolu s ním ručí Tomáš Trusina.

Během 7.–11. 11. 2019 ho podepsalo 556 signatářů, mj. 71 farářů, farářek a teologů. Nepočítáme-li nepřímou zmínku ministra vnitra v rozhovoru pro Blesk, zůstal bez odpovědi.

Textem se nechali inspirovat ve sboru ČCE v Praze Bráníku k vlastnímu dopisu:

V Praze, 17. 11. 2019

Vážený pane ministře, apelujeme na Vás, abyste urychlil přijetí dětí ze skupiny uprchlíků, kteří se nyní nacházejí v řeckých internačních zařízeních.

Jak víme z médií, komunikace mezi Vámi a řeckým ministrem Chryssochoidisem probíhá již přes rok bez valného výsledku. My jako občané zde nejsme od toho, abychom hodnotili, kdo komu mohl a měl dříve napsat, či zda se údajně někdy nějaký dopis ztratil (viz Hlídací pes, 14. 11. 2019). Byli bychom však rádi, kdyby ze strany České republiky zaznělo jasné slovo, že nenecháme ve štychu svého řeckého spojence v EU, a především, že nenecháme ve štychu děti, nevinné oběti války.

Dnes, 17. listopadu, si mnozí křesťané v naší Českobratrské církvi evangelické připomínají biblická slova: „Hospodin nás vysvobodil z moci tmy.“ (Kol 1,13). S vděčností tato slova vztahujeme k dnešnímu třicátému výročí, kdy jsme byli vysvobozeni z moci nelidského totalitního režimu. Dnes však se znepokojením sledujeme, jak se nejvyšší státní představitelé vracejí k nelidské a totalitní rétorice. Od slov je již jen krůček k činům. Pánové Zeman, Babiš a další se rozhodli, že ČR nebude přijímat uprchlíky. Napsali si to na svoje volební letáky a cestou lží a manipulací získali pro tento postoj mnoho spoluobčanů. Tato cesta sobectví a bezohlednosti však vede do věčného zatracení.

Rádi bychom věřili, že představitel „sociální demokracie“ v naší zemi nebude ve svém rozhodování brát ohled na voličské preference a povrchní nálady zmanipulovaných lidí, ale bude se řídit rozumem a Ústavou České republiky včetně Listiny lidských práv. Rádi bychom Vám připomněli, že tisíce let předtím, než se tu začalo pořvávat „Čechy Čechům“, promlouval lidem do duše Hospodin, Bůh Izraele, a jeho Syn Ježíš Kristus, a že Boží lid po tisíciletí pronáší toto svědectví lásky a humanity do budoucnosti. Populisté a nacionalisté pominou, avšak Slovo Boží nezanikne. Je jenom na Vás, na kterou stranu se přidáte.

S díky za pozornost a se zdvořilým pozdravem,

78 účastníků bohoslužeb ČCE v Praze-Braníku

Podporu odeslaným dopisům můžete vyjádřit osobním e-mailem na MV ČR posta@mvcr.cz