Nadace Divoké husy 3/2020

Číslo

Ve dnech 29. 3. 2020 – 18. 4. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Výtěžek bude použit na vybavení nových prostor Asistenčního domu (pokoje, klubovny, koupelny) televizí, pračkou, sušičkou. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 550.

Hlavním cílem Dětského klíče je zvýšit kvalitu života osob s poruchou autistického spektra, pomoci zapojení do aktivit běžné populace, které jsou vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím rodičům. V rámci Olomouckého kraje je Dětský klíč Šumperk ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb zaměřených na příslušnou cílovou skupinu. V současné době realizují výstavbu „Asistenčního domu pro osoby s autismem“, kde budou dostupné služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí.

Ve dnech 19. 4. – 2. 5. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Charity Třinec. Výtěžek sbírky bude použit na nákup kompenzačních pomůcek pro asistenční službu jako je např. koncentrátor kyslíku a na podporu aktivizačních činností klientů stacionáře Radost. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 551.

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností. Osobní asistenti docházejí do domácností seniorů nebo zdravotně postižených a pomáhají jim při zvládání základních činností jako je podávaní jídla, hygiena, oblékání, nákupy, návštěv u lékaře atd. Charita Třinec provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitativní bazárek oblečení.