Nadace Divoké husy 1/2020

Číslo

Ve dnech od 2. 2. do 15. 2. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Organizace nevidomých, která potřebuje ve svém pražském středisku vybavit masérnu. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na nákup lehátka, masážních přípravků a pomůcek a vybavení odpočinkové části. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 546.

Organizace nevidomých, z. s. pomáhá osobám nevidomým a těžce zrakově postiženým, lidem s kombinovanými vadami i seniorům. Kromě služby sociální rehabilitace nabízí podporu pracovního uplatnění, zájmovou činnost, asistenční službu, školení a semináře o nových možnostech, pomůckách, atd. Působí v celé ČR, hlavní střediska jsou v Jihlavě, Praze a Brně.

Ve dnech od 16. 2. do 29. 2. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Diakonie ČCE – střediska Praha na pořízení šesti tabletů pro klienty Centra denních služeb a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Tyto služby v současné době využívá 34 klientů a tablety jim budou sloužit k výchovně vzdělávací činnosti, zprostředkují novou formu rozvoje, vnímání a učení. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 547.

Diakonie ČCE – středisko Praha podporuje děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením – provozuje denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací službu, sociálně terapeutickou dílnu, ranou péči, chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají! Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte. DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.