Nadace Divoké husy 10/2019

Číslo

V prosinci, ve dnech 1. 12.–28. 12. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Charity Nový Hrozenkov, která se stará o seniory a postižené lidi. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na nákup automobilu pro Dům pokojného stáří. Auto bude charita využívat pro dovoz obědů, léků a sanitárních potřeb, k převozu kompenzačních pomůcek a samozřejmě také k dopravě klientů tam, kam je zrovna potřeba.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 543.

%Charita Nový Hrozenkov umožňuje starším a nemocným lidem dožít v klidu a bezpečí doma u svých blízkých. Organizace rovněž nabízí pomocnou ruku těm, o které se doma nemá kdo postarat. Poskytuje totiž také individuální péči v domově pro seniory rodinného typu. Charita Nový Hrozenkov funguje již od roku 1992.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají a přejeme Vám i Vašim blízkým požehnané Vánoce naplněné sváteční pohodou! Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30neboDMS HUSY 60 neboDMS HUSY 90na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na http://www.darcovskasms.cz.