Hutně a chutně 1/2020

Číslo

Lednovým hostem Knihovny Václava Havla byl slovenský evangelický teolog Michal Havran. Takto odpověděl Tvaru na otázku Mohl bys v několika obrazech načrtnout své náboženské myšlení a cítění? „Kresťanstvo je pre mňa symbolom subverzie, nástrojom na spochybňovanie uzurpovaných autorít, istý kognitívny dôkaz transcendencie, metafyzickej súdržnosti a predovšetkým slobody, bratstva a rovnosti. Je to spolu s osvietenstvom a umením náš najstarší a všetkým dostupný materiál, v ktorom môžeme testovať našu slobodu a odvahu.“ (Tvar 2/2017)

„…je obrovský rozdíl pracovat s jednou sociálně slabou rodinou v běžné společnosti a s rozsáhlým patologickým prostředím celých ghett, v němž žijí vyšší desítky až sta sociálně slabých rodin. Na takový stav není náš sociální systém dimenzován a například nejpostiženější města a obce Ústeckého kraje nemají šanci jej bez pomoci vlády vyřešit. Přesto však má smysl vyhledávat zejména rodiny s dětmi a jedince, kteří jsou motivováni ke změně, a dostávat je z nezdravého prostředí ghett pryč. Obrovský smysl vidím zejména v dobré sociální práci a v kvalitním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí – jedině touto cestou se může podařit přetnout spirálu „dědičné chudoby“ a přispět tak k řešení této problematiky do budoucna.“ (Olga Richterová v Deníku referendum)

Rubriky Pro homine na r. 2020 se ujal D. Antalík. Postupně představí, jak starozákonní autoři zpracovávali různé boží atributy, rozšířené v předovýchodní oblasti. Po nebesích slíbil pojednat povětří, oheň, slunce, měsíc, země, vodstva, hory, poušť a nakonec podsvětí.

„Pokud bychom chtěli něco vytěžit z protiislámské vlny, uděláme Pánu Bohu další velkou ostudu, která nás zkompromituje před následující generací. Tleskali by nám neofašisté, diktátorské režimy a zklamali bychom mladé a vzdělané sympatizanty, kteří postupně začínají chápat, že křesťané chtějí být stoupenci Ježíše a ne obhájci starých časů. Velká šance, která se nám pomalu otvírá, by byla zmařena.“ Těmito slovy uzavřel novozákoník Petr Pokorný († 18. 1. 2020) proslov „Krize a naděje“, který pronesl v r. 2016 na Růžovém paloučku (viz Pt 7/2016). S vděčností za svědectví o moci předivné, která nám pod krásnou modrou oblohou otvírá paloučky Božího království, redakce Pt.