Zvony Lorety zněly za čínské křesťany

Číslo

Jak jsou na tom odmítnutí čínští žadatelé o azyl?

„Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci si v našich srdcích pamatujeme. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu,“ zaznělo mj. v dopisu čínských křesťanů, přečteném na shromáždění konaném u pražské Lorety 13. května. Shromáždění tu veřejnosti připomněli 70 křesťanů pronásledovaných v Číně, kteří v ČR požádali o azyl a byli odmítnuti (viz článek v Protestantu 3/18). A protože v takových případech úředníci spoléhají na zapomnětlivost veřejnosti, připomeneme alespoň krátce jejich současnou situaci.

„Pokud vím, několik z odmítnutých žadatelů o azyl ‚nějak‘ opustilo Česko,“ odpověděl nám farář Tomáš Cejp, jeden z těch, kdo jsou s částí čínských křesťanů pravidelně v kontaktu. „Ti, co zůstali, všichni podali žalobu na rozhodnutí ke krajským soudům tam, kde bydlí. U soudů to teď leží a chystá se k projednání a rozhodnutí může trvat půl roku i víc. Asi třetinu žalujících zastupuje OPU, ostatní jiné organizace. Do spisu se teď dokládají různá svědectví sborů, zaměstnavatelů aj. v jejich prospěch.“

T. Cejp je i jeden z organizátorů petice adresované parlamentu a senátu. „Ve sněmovně i v senátu leží od minulého týdne dopisy předsedům, že Otevřený dopis (na podporu odmítnutých čínských azylantů) podepsalo k 15. květnu 2018 už 14 894 lidí, 8872 přes internet a 6022 na podpisových arších. Ukázalo se, že zákon neuznává internetové podpisy, jen ‚papírové‘, ale zvyk a dobrá tradice jsou takové, že pokud internetovou petici doprovází alespoň nějaké podpisy skutečné, jedná se s ní jako s plnohodnotnou – a pokud překročí deset tisíc, bývá zařazena do jednání komor parlamentu. To splňujeme dobře. Požádali jsme předsedy, ať podpisy převezmou osobně. Teď čekáme na odpověď.“

Co se trochu zhoršilo? Někteří soudci přišli s novinkou, že žadatelé, kteří napadli rozhodnutí azylového odboru MV, ke křesťanství vypočítavě konvertovali až v České republice. Proto např. Pavel Pokorný ze Synodní rady ČCE a Alena Fendrychová z Diakonie chystají expertní vysvětlení, co vlastně znamená konverze. Obhájci těch, kdo se odvolali, uvítají každé svědectví o dobré zkušenosti s žadateli.

A jaké příležitosti projevit podporu se naskýtají v nejbližším měsíci? Ekumenická rada církví zřídila webové stránky www.azylprocinskekrestany.cz a stejnojmenný profil na facebooku. Tam najdou zájemci informace o uskutečněných i chystaných akcích. Pokračuje sbírání podpisů pod Otevřeným dopisem na papírové formuláře pro případ, že komory parlamentu vyhodnotí petici podle přísného výkladu zákona (že internetové podpisy neplatí) a odloží ji. O petiční archy si můžete organizátorům napsat.

Při shromáždění pod Loretou zazněla i zvonkohra Amazing Grace. Žít z milosti znamená, že nám nebudou lhostejní ti, kdo jsou zatím odkázáni na nemilosrdné české azylové úředníky, resp. politiky, kteří se sice ohánějí tzv. křesťanskými hodnotami, ale ve chvíli, kdy by měli provozovat azylovou politiku křesťanské hodnoty alespoň vzdáleně připomínající (anebo dodržovat standardy příslušných mezinárodních úmluv), dají přednost podivným pročínským sympatiím. O to víc záleží na angažmá každého.

Více informací:

https://www.azylprocinskekrestany.cz/

https://www.facebook.com/azylprocinskekrestany

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6310-Zvony-na-Lorete-znely-za-cinske-krestany/index.htm

Petice k podpisu či stažení:

https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html