Zájem bavorských katolíků o Bonhoeffera

Číslo

V pondělí 8. června se uskutečnila v prostorách památníku na místě bývalého koncentračního tábora Flossenbürg výjezdní konference Bavorské katolické akademie (Katholische Akademie in Bayern) věnovaná 70. výročí smrti Dietricha Bonhoeffera, který zde byl popraven na samém konci války 9. dubna 1945. Jako pozvaný účastník jsem měl příležitost se seznámit nejen s historií tohoto ponurého místa a také novou koncepcí, podle které je zde tato historie neobyčejně podnětným způsobem pojímána a prezentována, ale zejména s vnímáním osobnosti Dietricha Bonhoeffera, jeho života a díla současnou katolickou církví v Bavorsku.

Po prohlídce flossenbürgského památníku a velmi podrobném výkladu jeho historie účastníci vyslechli přednášku o koncepci památníku a mimořádně zajímavý přehled vývoje poválečného vnímání tohoto místa německou společností, který podal ředitel památníku dr. Jörg Skriebeleit. Následovala obsáhlá přednáška prof. dr. Ralfa K. Wüstenberga, profesora systematické a historické teologie na Europa‑Universität ve Flensburgu a hostujícího profesora na Univerzitě v Cambridge, který se dlouhodobě zabývá osobností Dietricha Bonhoeffera a publikoval o něm řadu textů. Téma jeho přednášky znělo „Bonhoefferova teologie následování, impulsy pro to být křesťanem v dnešní společnosti“ a vyvolalo neobyčejně živou a širokou diskuzi. Pořadatelé v doprovodném textu uvedli více než 70 účastníků konference, kromě dvou českých hostů byli všichni členové Bavorské katolické akademie. Teologové, pedagogové, historikové, právníci, lékaři, umělci. V diskuzi se ukázal mimořádný zájem o osobnost velkého německého teologa a detailní znalost jeho díla. Někteří diskutující byli schopni doplnit přednášejícího na vysoce odborné úrovni o další aspekty pohledů na Bonhoeffera, přidat informace o jeho životě a popsat pohledy německé společnosti na něj.

Z této jednodenní konference vyznívá pro mě jednoznačný dojem, že se nyní u bavorských katolíků těší Bonhoefferovo dílo mimořádnému zájmu a tento evangelický teolog a filosof je zde vysoce hodnocen. Mimochodem jsme mohli také zaslechnout lehce konverzační otázku, kdy bude Dietrich Bonhoeffer katolickou církví svatořečen.

Autor je akademický malíř, katolík, čtenář Protestanta