Truchlíme nad oběťmi nedělního útoku

Číslo

Přinášíme prohlášení společenství Logos Česká republika k brutálnímu útoku v americkém Orlandu. Cílená střelba na návštěvníky klubu Pulse primárně orientovaného na LGBT+ komunitu (tedy lesby, gaye, lidi bisexuální, trans* a příbuzné menšiny) je mimo jiné varováním, kam až může vést netolerance a nenávist k těmto lidem, často podporovaná náboženskými argumenty – a to bez ohledu na konkrétní vyznání. Jakkoli je dosud nejasné, zda byla motivace Omara Mateena primárně nebo vůbec náboženská, mnohá náboženská společenství nenávist k LGBT+ komunitě povzbuzují a ve Spojených státech se dokonce i mezi křesťany našli tací, kteří na Mateenův hrůzný čin reagovali jako na dobrou zprávu.

Truchlíme nad oběťmi nedělního útoku a soucítíme s rodinami, které ztratily své blízké. Někdy zbývá člověku jen modlitba. Není to ale to jediné, co se dá dělat. V pestrobarevném světě nemá vražedná nenávist podložená pokroucenou interpretací náboženské víry místo. Jako křesťané bychom měli být příkladem ve své lásce k ostatním a naší povinností jako Logosu, společenství LGBTQ+ věřících je upozorňovat na nenávistné výklady náboženství, byť by přicházely i od náboženských představitelů, protože nenávist plodí vždy jen novou nenávist.

Mezi stěžejní aktivity společenství Logos patří též důraz na vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí uvnitř církví a náboženských společností pro přijetí LGBTQ+ věřících, kteří jsou často ze svých společenství z důvodů své sexuální orientace vylučováni. V mnoha případech mohou obavy z nepřijetí v náboženské komunitě vést k odmítnutí nebo potlačení své vlastní sexuální orientace, což může způsobit psychické problémy a v krajních případech to může vést k radikálním vystoupením ať již vůči jiným LGBTQ+ osobám, nebo vůči samotným církevním organizacím. Společenství Logos nabízí možnost nejen duchovní, ale též odborné podpory jak pro LGBTQ+ věřící, tak pro jejich rodiny a přátele. Informace o činnosti a aktivitách společenství lze nalézt na internetových stránkách www.logoscr.cz, na Facebooku, případně na pravidelných setkáních v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové.