Ada Zavidov

O dnešní existenci Izraele s rabínkou Adou Zavidov

Ada Zavidov je první rabínkou židovské obce v Jeruzalémě. V roce 1999 absolvovala v jeruzalémském kampusu Hebrew Union College a od roku 2004 slouží jako rabín obci Har-El. Rozhovor začal připravovat Petr Turecký během svého pobytu v Izraeli a měl být součástí rozhovor se Suleimanem Abbu Dayyehem v Pt 5/19. Z Čech ho dokončil Mikuláš Vymětal.

Jaký má smysl existence státu Izrael v kontextu dneška?