David Pfann

Církev musí investovat spravedlivě, ekologicky, humánně Protestant Pá, 09/11/2018 - 12:01

Co znamená spravedlivě investovat?

Áron Tkadleček: Pro mě by bylo spravedlivé investování takové, jímž nikoho nepoškodím a nikomu neublížím a naopak poskytnu finance někomu, kdo hospodaří spravedlivě a ohleduplně a s ohledem na mně (nebo křesťanství) blízké ideály.