Jan Kupka

Ještě k Odduce Protestant Pá, 25/05/2018 - 20:07

Textem J. Kupky (zaslaným 26. 3.) a reakcí na něj se vracíme k dopisu papeži Františkovi, otištěnému v Protestantu č. 2/2018.