Pro homine 2018 / Postoj britských církví k Evropě po brexitu

Číslo

Britské tradiční církve uznávají, že křesťanská víra má dnes mnohem slabší kulturní vliv než tomu bylo v dřívějších stoletích. Chybí chuť a nadšení k pokusům zformovat specificky křesťanské politické strany. Lze jen doufat, že jednotlivé církve (a sbory) a stávající tělesa, jako je Churches Together in Britain and Ireland (CTBI)Konference evropských církví (CEC) budou udržovat a posilovat vztahy mezi britskými a evropskými církvemi (a sbory).

Doposud však mají církve značný význam. Dokonce i ve stále sekularizovanější Evropě mohou zásadně působit ti, kteří se hlásí k dědictví křesťanských církví. Doufám, že britské církve (a sbory) budou při svých trvajících kontaktech v Evropě upřednostňovat následující tři důrazy:

1. Britské církve budou povzbuzovat Evropu, aby se stále horlivě zasazovala o globální otázky životního prostředí, např. obnovitelné zdroje energie, kontrolu průmyslového znečišťování a ochranu ohrožených druhů. Dobro veškerého stvoření je důležitým úkolem a posláním církve. Britské a evropské církve na tom musí spolupracovat.

2. Navzdory Brexitu mohou britské církve (a sbory) udržovat s církvemi (a sbory) v Evropě těsné vztahy. Nejvzácnějším obdarováním je vize mírumilovné spolupráce namísto století trvajících válek a krvavého nacionalizmu. Historicky mají britské církve na Evropu praktické i citové vazby a i po Brexitu mohou tuto vizi účinně podporovat.

3. Centrem křesťanské zvěsti je Hospodinova péče o chudé. Britské církve vybudovaly dobře fungující programy na potírání chudoby a zmírňování dopadu úsporných vládních opatření. Projekty se týkají chudých lidí v Británii a také trpících v jiných částech světa. Jako součást EU Británie navrhla, aby EU zachovala rozpočet významné mezinárodní pomoci. Doufám, že britské církve budou povzbuzovat své ekumenické partnery k tomu, aby vyzývali EU k zachování a navyšování pomoci chudým zemím.

Na světovém jevišti je tvář chudoby miliónů uprchlíků z oblastí konfliktů, občanských střetů a chudoby. Britské církve hodlají tlačit britskou vládu k pozitivnějšímu přístupu k integraci migrantů a příchozích do Británie a budou spolupracovat s evropskými partnery, aby dělali totéž ve svých zemích.

Naděje vyjádřená těmito třemi oblastmi trvalé aktivity je živena sdílenou vírou v Krista, který vskutku vstal z mrtvých.

V emailu John dodal: Bylo pro mě užitečné uvážit, co bych si přál, aby britské církve dělaly. Vlastně mám v úmyslu to všechno sledovat se Skotskou církví (The Church of Scotland), s církevním odborem pro společnost a také s CTBI a pokusit se zjistit, zdali usilují o totéž.

Přeložili Tomáš a Daniela Bískovi