Pro homine 2018 / Kříž s křížkem

Číslo

Jak má znít dnes hlas křesťanů v Evropě? Církev může např. dát brzy ráno podnět k zamyšlení prostřednictvím dvouminutového rozhlasového spotu. Takto to o jedné volební neděli učinil bývalý rozhlasový farář Friedhelm Borggrefe z Ludwigshafenu (který v roce 1972 promoval na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze) v pořadu Dobré ráno s Friedhelmem Borggrefem.

Trápení s volbami. Nebo dnes: kříž s křížkem. Dnes nevezmu do zaječích. Na to jsem dost starý. Docela přesně si vzpomínám, jaké to bylo, když jsme za nacistů mohli volit jen jejich hnědou. A jak bolestivé to měli moji přátelé v bývalém východním bloku. Ještě nedávno. Tenkrát museli zakřížkovat jednotnou kandidátku. A přitom byli ještě kontrolováni.

Mohu volit svobodně. Toho si opravdu velice cením. Vždyť moje svoboda není bez kříže. Bez kříže nemohu ten křížek udělat. Skutečně to tak myslím: kříž, to je ten starý křesťanský symbol toho, že chceme-li být svobodní lidé, něco nás to stojí.

Dnes je neděle. Připomínáme si příběh o kříži. Bible vypráví o tom, jak si Ježíš Nazaretský stojí za svým přesvědčením až po samotný kříž. Ježíš se dotkne nemocného, kterého už se žádný člověk dotknout nechce. Vypráví o muži, který upadl mezi lupiče. Zastane se prostitutky. Nezapomíná na lidi s hendikepem. Konfliktům se nevyhýbá, naopak! A tím ukazuje: Takový je Bůh. Bůh v každém případě volí ano – Bůh volí ano, on miluje člověka. Tento příběh změnil svět. Stalo se zde něco, abychom my mohli volit svobodně. Kříž říká: Bůh za člověkem stojí, a to se všemi následky.

Vždyť já prostě potřebuji vědět jen toto: Bůh volí člověka. Bůh si zvolil člověka a očekává, že i já cítím odpovědnost. Dává mi také šanci volit. Jdi a zvol člověka.

Dnešní malý křížek neznamená žádná velká slova. Je to něco velmi prozatímního. Pověřuji člověka. Politici tak na určitou dobu dostanou mandát. Čtyři roky mají zodpovědně vést občanský právní stát. Můj křížek může dát něco do pohybu. Zápas o nový program pro člověka: žádný hlad. Dostatek práce. Spravedlivé vzdělávání. Místo pro všechny.

Tak je to s křížem a křížkem.