Pro homine 2017 / Přehodnocení všech hodnot

Číslo

Nálezce pokladu jde a koupí pole, neboť shledal, že hodnota v poli nalezených cenností je vyšší, než cena, kterou za pole zaplatí. I toto Ježíšovo podobenství připomíná, že hodnoty nepadají z nebe, nýbrž už jsou tu, byť ležely někdy skryty a nepovšimnuty a čekají, až je někdo objeví.

Hodnoty, ke kterým se křesťané hlásí, nevynalezlo křesťanství (např. úctu ke každému lidskému životu šířil už Hippokrates, ochotu přinést oběť vlastního života pro spolubojovníky a přátele vykazovali bojovníci všech armád a geril, pohostinnost vůči příchozím je vlastní mnoha „divokým“ etnikům a společenstvím). Jedinou specifickou hodnotu křesťanů je víra, že Ježíš je Kristus. Co Jehošua z Nazaretu říkal, konal a trpěl, v tom všem je skryto jeho kristovství, které čeká, až objevíme, že on je ten poklad, který za škody stojí a stokrát víc slibuje. Vpustit pak Ježíšovo učení i praxi do našeho přemýšlení i citů pak znamená revoluci hlav a srdcí, a tedy i přehodnocení všech hodnot. Ono přehodnocení ovšem nemůže znamenat nic jiného, než novou hierarchizaci hodnot již existujících, jejich přeskupení na žebříčku důležitosti.

Jsem-li křesťan, pak pro mne záchrana života tonoucích či utonutím ohrožených bude důležitější, než ochrana pobřeží před nezvanými vetřelci (přičemž bezpečí pevninského obyvatelstva včetně ochrany hranic zůstává hodnotou, ale méně důležitou), práce na onkologickém oddělení důležitější než na klinice estetické medicíny, ochrana dětí a mládeže před pornografickou kriminalitou důležitější než svoboda šíření informací, zachování přírodního bohatství důležitější než ekonomicky výhodná těžba.

Jak ukazuje též odpor mnohých křesťanů vůči papeži Františkovi, stupnice důležitosti hodnot nikdy nelze ustálit v jasnou a přehlednou doktrínu, kterou by nějaká instituce (např. církev) měla v monopolním držení. Co je hodnota větší a menší, tato otázku je určena svědomí každého křesťana a maximum možného je, že se více křesťanů – jedinců v určité době na odpovědi shodne. Jejich shoda bude tím větší, čím silnější bude jejich víra, že Ježíš je Kristus, tedy že jeho učení, život  dílo jsou nadějí veškerenstva.