Osobní asistence. Pomoc lidem, kteří to potřebují!

Potřebujete kvůli omezené pohyblivosti, nemoci, postižení nebo vysokému věku pomoci s činnostmi, které vám umožňují žít doma, v prostředí, které znáte a ve kterém jste spokojeni? Osobní asistence vám pomůže žít životem co nejvíce podobným tomu, na který jste byli zvyklí.

Osobní asistence je sociální služba, která je poskytována v místě, které si sami zvolíte a v době, která vyhovuje vám. Službu si můžete objednat v průběhu sedmi dní v týdnu a dvaceti čtyř hodin denně, poskytování není omezeno „standardní“ pracovní dobou, jediným kritériem jsou potřeby klienta.

Osobní asistent vám pomůže s vařením, úklidem, oblékáním, hygienou, doprovodí vás k lékaři, na úřad v době, kterou si sami určíte, tak abyste mohli žít ve vašem domácím prostředí i v případě, že byste si tyto činnosti sami neobstarali. Stejně tak s vámi může jít jen na procházku, pokud se samostatně nepohybujete mimo byt. Oproti pečovatelské službě si můžete osobní asistenci sjednat i o víkendu, v době mimo obvyklou pracovní dobu a sami si určíte, kolik času se vám osobní asistent bude věnovat.

Poskytování služeb osobní asistence vyžaduje na straně poskytovatele velkou míru zodpovědnosti, poctivosti, laskavosti při jednání s klientem a pečlivosti při výběru osobního asistenta. Všechny tyto požadavky splňuje nezisková organizace HEWER, kterou bychom vám rádi představili blíže. Poskytování služeb osobní asistence se ke spokojenosti klientů věnuje již od roku 1997, kdy společnost HEWER začínala v Praze. Během svého osmnáctiletého působení se společnost HEWER rozrostla tak, že dnes mohou jejich služeb využít klienti z Prahy a dalších šesti krajů České republiky.

HEWER může nabídnout zkušenosti s poskytování osobní asistence v různých regionech ČR a díky dlouhodobému působení v oblasti těchto služeb „ví, jak na to“ – jak vybírat osobní asistenty, aby byli profesionální a laskaví, jak zajišťovat jejich přítomnost u klienta, aby byla řízená potřebami klienta, a jak po dohodě s klientem určit optimální rozsah a náplň služeb osobní asistence. HEWER tak pomohl a pomáhá svým klientům žít v domácím prostředí co nejdelší dobu a co nejspokojeněji.

Podrobnosti o službách osobní asistence poskytovaných společností HEWER najdete na www.osobniasistent.cz a nebo vám je rádi poskytneme na telefonu 274 781 341.

V současné době také rozšiřujeme tým našich osobních asistentů ve vašem kraji nebo regionu. Osobním asistentem se může stát každý, kdo má rád lidi a chtěl by pomáhat ostatním, je to zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk, který má dokončené základní vzdělání a je ochotný si ho dále doplňovat. Pracovní pozice osobního asistenta je velmi vhodná i pro studenty i aktivní důchodce, kteří mají zájem svůj čas věnovat pomoci druhým s možností přivýdělku. Pokud Vás služba osobní asistence oslovila a máte o ni zájem, nebo chcete být sami prospěšní lidem, kteří se bez pomoci druhého člověka neobejdou, kontaktujte nás na telefonu 777 155 552 nebo na e-mailové adrese: prahaB@hewer.org