All items from Ještě k Chartě 77 (pokračování rozhovoru)