Nadace Divoké husy září 2011

Číslo

Na začátku září poletí Divoké husy za sdružením Portus Praha.

Hlavní činností Portusu je podpora plnohodnotného života lidí s mentálním postižením. Portus se snaží šířit povědomí o právech lidí s postižením, realizuje sbírku Akce Cihla, pořádá různé kampaně a benefiční představení. Kromě toho Portus také provozuje chráněné bydlení, kde mohou lidé s postižením najít nejen možnost samostatného bydlení, ale i pracovní uplatnění. Klienti Portusu vyrábí nakládané hermelíny a jiné pochutiny, které putují do kaváren a restaurací po celé České republice.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 20. srpna do 2. září 2011 přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na výstavbu nové chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením.

V druhé polovině září potom Divoké Husy zaletí do Oblastní charity Uherské Hradiště.

Charita v Uherském Hradišti nabízí široké spektrum služeb dětem, dospělým i seniorům, lidem s postižením či nemocným. Tato sbírka je zaměřena na podporu Domova pokojného stáří, který Charita provozuje v obci Boršice u Uherského Hradiště. Domov přispívá k udržení samostatnosti seniorů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji sami řešit. Klientům Domova je zde nabídnuta individuální a laskavá péče s cílem zvyšovat jejich soběstačnost.

Spolu s Nadací Divoké husy můžete od 3. do 16. září 2011 přispět do veřejné sbírky, díky které se zakoupí sprchovací lůžko pro Domov pokojného stáří.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 348 pro Portus Praha a 349 pro Oblastní Charitu Uherské Hradiště, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.