Nadace Divoké husy únor 2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.Søren Kierkegaard 

Na přelomu ledna a února poletí Divoké husy do Oblastní charity v Uherském Brodě. Ta poskytuje široké spektrum služeb lidem v těžké životní situaci. Podporu tu mohou najít ti, kteří ve svém životě potřebují pomoc druhých, jako např. senioři nebo lidé s tělesným či mentálním postižením, ale například také matky s dětmi v tísni nebo osoby bez přístřeší.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 21. ledna do 3. února 2012 přispět do veřejné sbírky na nákup kompenzačních pomůcek pro potřeby klientů Domu s pečovatelskou službou v Dolním Němčí.

V únoru pak Divoké husy zamíří do Karlovarského kraje podpořit sdružení s názvem Český západ. Od roku 2002 pracuje s romskou komunitou v lokalitě Dobrá Voda u Toužimi, kde napomáhá tomu, aby lidé nebyli závislí na okolní pomoci, ale měli život ve svých rukou. Český západ tak pracuje s rodinami, organizuje mimoškolní aktivity pro děti a mládež, pořádá rekvalifikační a vzdělávací programy a ve spolupráci s místními úřady, firmami a podniky pomáhá zlepšovat zaměstnanost v dané lokalitě.

Od 4. do 17. února 2012 můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky na vybavení chráněných dílen Českého západu. V šicí a keramické dílně nacházejí pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří tak mohou získat pracovní zkušenosti a návyky.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, var. s. 359 pro Oblastní charitu Uherský Brod 360 pro sdružení Český západ, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.