Nadace Divoké husy říjen 2011

Číslo

Na začátku října poletí Divoké husy za sdružením Spokojený domov.

To pomáhá starším lidem se sníženou pohyblivostí vést důstojný život ve vlastním domácím prostředí. Organizace poskytuje pečovatelskou službu a osobní asistenci, která umožňuje starším lidem překonávat každodenní situace lidského života, jako je dojít na nákup, pomoci uvařit nebo jen vstát ze židle. Všechny služby poskytované organizací Spokojený domov přispívají k vyrovnávání bariér a ovlivňují společnost k pozitivnímu přístupu k handicapu.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 1. do 14. října 2011 přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na hrazení cestovních výloh pečovatelů Spokojeného domova při jejich cestách za klienty po malých obcích ve Středočeském kraji.

Od 15. do 28. října 2011 můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek rozdělí Nadace Divoké husy mezi ty nejvíce potřebné.

Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Od svého vzniku podpořila více než 700 projektů částkou přesahující 40 miliónů Kč. V roce 2006 se sloučila s Nadací Civilia a společně pak rozdělily více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 400 projektů.

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace působící ve zdravotní, sociální a humanitární oblasti a podporuje také vzdělávání v těchto sférách. V rámci ojedinělého programu Benefice s Divokými husami zdvojuje výnosy benefičních akcí, které pořádají samy organizace. Tím Divoké husy přispívají k rozvoji občanské společnost a její soběstačnosti.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/0100, var. symbol 351 pro Spokojený domov352 pro Nadaci Divoké husy, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.